Lelki örökbefogadás – rejtett életérték mentés…

Gábor Bertalan | 25.3.2021

 

2021. március 25-én, immár ötödször gyűlt össze a Mária Rádió önkéntesei Melega Mária és Simko Ilona képviseletében és szervezésében - az idén a hívek 46 fős csoportja – hogy a szepsi plébániatemplomból élőadásban vezetve és követve, koronavírus-járvány miatt, otthon, ünnepélyesen elkezdjék kilenchónapos imájukat egy-egy veszélybe került magzatért.

Amint tudjuk, a Szentatya 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján 2021-re meghirdette a családnak szentelt különleges évet, amelyet március 19-én, az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítása közzétételének ötödik évfordulóján nyitott meg Rómában. Nagy szent ő, akire rábízhatjuk életünket. Legyetek hozzá hasonlóan bölcsek, készek megérteni és a gyakorlatban megvalósítani az evangéliumot – tanította a Szentatya. Életében, munkájában, családjában, az öröm és a fájdalom pillanataiban, Istent kereste és szerette. Igaz és bölcs emberként említve, kiérdemelte a Szentírás dicséretét.

Egyházközségünkben, a tiszteletének szentelt évében különféle képen igyekszünk követni életpéldáját. Egyrészt azzal, hogy naponta gyertyát gyújtunk a szobránál, amelyet előreláthatólag ez év augusztusában fogunk ünnepélyesen elhelyezni a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban: emlékként a jubileumi esztendőre és hálaként a felépült iskoláért, másrészt, hogy a hívek egy lelkes csoportja immár ötödször folytat kilenchónapos imahadjáratot egy-egy veszélybe került magzat életéért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.

Adja Isten, hogy e nemes kezdeményezések is elősegítsék a szülők, a tantestületek tagjai, a nevelők és a lelkipásztorok életszentségét. Szent József magatartása legyen számukra az apaság, a hitvesség, a tanítás és a nevelés mintaképe, gyermekeink és diákjaink hathatós közbenjárója, a bajban és a szükségben levők támasza és pártfogója. Családjaink, közösségeink, iskoláink – határon innen és határon túl - a názáreti otthon példája nyomán: a hit, a remény, a szeretet, a vallásosság és a nemzeti önazonosság őrzői, védői és növelő fészkei.

 

 

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Lelki örökbefogadás – rejtett életérték mentés…
|
Készítette: romkat.sk
|
close