ÖRÖMHÍR

Gábor Bertalan | 12.5.2015

Anyaszentegyházunk minden év május 11.-én Boldog Salkaházi Sára szociális testvér, szűz és vértanú emléknapját ünnepli, aki 1899. május 11-én született a közeli Kassán. Köztudott, hogy 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal, teljesen Istennek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója is közismert: „Alleluia! Ecce ego, mitte me! Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!”

 

Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. A II. világháború idején részt vett az üldözöttek mentésében. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése következne be. 1944. december 27-én hurcolták el a Bokréta utcai rendházból és menekültjeivel együtt a Dunába lőtték.

 

Örömmel közöljük, hogy 2015. május 11.-én a szepsi városházán JUDr., Ing. Slavomír Borovský, polgármester úr a helyi önkormányzat és Mons. JCDr. Gábor Bertalan, esperes-plébános a római katolikus egyház nevében memorandumot írtak alá a kölcsönös együttműködésről, annak jeleként, hogy a jövőben a szepsi Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény anyagi, kulturális, szociális és lelki téren teljesíteni tudja a szepsi hívek lelki igényét.

 

A tények tükrében ezúton is hálánkat és köszönetemet fejezzük ki mindenkinek, aki imáival, tanácsaival, közreműködésével és anyagi javaival támogatta nemes kezdeményezésünket, hogy városunkban 2015. szeptember 1-jén megnyithassa kapuit az egyházi intézmény.

 

A 194 tanuló mellé, 2015. május 11.-én 13 diák sikeres felvételi vizsgát tett a gimnázium első osztályába. Csütörtökön további diákok jelentkezését várjuk.

 

Említésre méltó az a tény is, hogy amikor a Polgármester úr kezdeményezésére kitűződött a memorandum aláírásának dátuma május 11.-re, nem volt köztudott, hogy ez a nap, boldog Sára testvér liturgikus emlékének a napja. Így is látva látjuk, hogy ha Istenre figyelünk, alkalmas eszközök vagyunk az Ő kezében.

 

Kérem a kedves Híveket úgy a szűkebb pátriában, mint szerte a nagyvilágban, mondjunk köszönetet ezért az ajándékért. Imádkozzunk közösen, hogy továbbra is hűséggel és bizalommal keressük Isten akaratát. Lám, Ő sohasem fogy ki a csodákból.

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
ÖRÖMHÍR
|
Készítette: romkat.sk
|
close