Első szentáldozási ünnepség

Gábor Bertalan | 17.5.2015

Isten áldd meg a magyart…

 

2015. május 17-én Szepsiben és Makrancon első szentáldozási ünnepség volt. A szentmise megható pillanata volt, amikor gyermekeink megújították keresztségi fogadalmukat, amelyet annak idején, amikor a keresztség szentségében részesültek, a szülők és a keresztszülők tettek a nevükben. Akkor ők még nem tudtak beszélni, azért helyettük a legközelebbiek ígérték meg, hogy az evangéliumi értékrendet vállalva, ellene mondanak a Sátánnak, minden csábításának és minden cselekedetének.


Hitvallást is tettek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy hűségesen kitartanak a keresztény hit megvallásában, és azt is megígérték, hogy úgy szeretnének élni, mint Isten tisztalelkű és engedelmes gyermekei.

 

Ehhez erőt, kitartást és bátorítást az eucharisztia rendszeres vételéből akarnak meríteni. Istenbe és egymásba kapaszkodva akarják járni az élet útját, hogy a hit, az anyanyelv és a kultúra kapott kincseit megőrizve, tovább adják és gyarapítsák.


Az ünnepséget megtisztelte becses jelenlétével Nagy István, iskolaigazgató, Nagy Éva, osztályfőnöknő és Tóth Erzsébet, nevelőnő.

 

A Dél-vidékről származó, Rómában élő és tanító, Szentmártoni Mihály, jezsuita professzor arra a kérdésre, hogy szerinte mit jelent magyarnak lenni – ezt válaszolta. Úgy gondolom, magyarságunk négy pilléren nyugszik, amelyet négy szóban lehet kifejezni: száj, szív, kéz és lélek.


Száj – Nyelvében él a nemzet. Tizenöt évesen szakadtam ki véglegesen magyar közegből, de tudatosan és szívósan ápoltam édes anyanyelvemet mind a mai napig – nem eredménytelenül.


Szív – Szívében él a nemzet. A nemzetet szeretni kell. Nemzetemet úgy szerettem, hogy büszkén magyarnak vallottam magamat mindenütt: Szerbiában és Horvátországban, Angliában és Olaszországban egyaránt.


Kéz – Tettében él a nemzet. A nemzetért cselekedni kell. Adtam azt, amim volt: tanítottam és prédikáltam, lelkigyakorlatokat és előadásokat tartottam, könyveket és tanulmányokat írtam.

 
Lélek – Istenében él a nemzet. A nemzetért imádkozni kell. Hála Istennek, miénk a legszebb himnusz, amely fohásszal kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart”.

 

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Első szentáldozási ünnepség
|
Készítette: romkat.sk
|
close