Torna - Hálaadó szentmise

Gábor Bertalan | 20.5.2015

Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, mint a csillagok. (Dn 12,3)

 

2015. május 20-án, Tornán a hálaadó, emlékező szentmise után a plébániakertben ünnepélyesen leleplezték Lukács János alkotását, boldogemlékű Oravecz Pál, tornai születésű esperes – plébános mellszobrát, aki harminc éven át volt szülőfaluja plébánosa.

 

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Weiszer Attila, dobóruszkai plébános volt, akivel együtt miséztek a környék papjai, és négy volt ministránsa. Egy közülük, Juhász Attila, jelenleg a helyi plébános, aki visszaemlékezésében többek között kiemelte a néhai plébános áldozatkészségét a II. vatikáni zsinat liturgikus reformjának megvalósítása terén azzal is, hogy asztalosként saját kezűleg készítette el a liturgikus terek új oltárait és kellékeit, de varrt mise és ministráns ruhákat is, valamint szamizdat kiadványként megjelentette a környék népénekeit.  

 

A szobor ünnepélyes leleplezését Lukács János, alkotó és Oravecz Attila, polgármester végezte. Az ünnepi emlékbeszédet Molnár Pál, egykori polgármester mondta, aki a rokoni szálakon túl méltatta a néhai esperes-plébános közösségért aggódó szeretetét és szigorát, atyáskodó jósággal párosult szókimondását és édes-keserű humorát.

 

Az ünnepég a hálaadás és a köszönet méltó jele és példája volt annak, hogy miként lehet és kell megbecsülni, értékelni és őrizni áldott emlékét azoknak, akik igazságra tanítottak sokakat. (Dn 12,3)

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Torna - Hálaadó szentmise
|
Készítette: romkat.sk
|
close