Isten csodát tett, hogy csodálkozhassunk…

Gábor Bertalan | 1.9.2015

Isten csodát tett, hogy csodálkozhassunk…

 

2015. szeptember 1-jén ünnepi szentmisével nyitotta meg kapuit a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Intézmény – óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten 210 növendékkel. Három helyen – albérletben. A szentmise főcelebránsa Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök volt, akivel együtt miséztek a főegyházmegye magyar anyanyelvű papjai.

 

A szentmisén részt vett: Molnár Árpád, a város református lelkipásztora, Vakles Attila, görögkatolikus parókus, Szesztay Ádám kassai főkonzul, Zachariás István Kassa megye alelnöke, a társadalmi és a közélet képviselői, a helyi iskolák igazgatói, az intézmény diákjai, azok szülei és hozzátartozóik, valamint az iskolabarátok sokasága.

 

A szentmise előtt az egyháztanács nevében Mihályi Molnár László, főkurátor köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nagy István, az iskola igazgatója mondta el ünnepi beszédét, amit a helyi református gyülekezet lelkipásztorának igei szolgálata követett.

 

Köztudott, hogy az új iskolaközpont megalapítása nem volt zökkenőmentes. Több évtizedes igyekezet betetőzése volt ez a nap. Ezért köszönet és hála a Gondviselés különös kegyelméért. Köszönet és hála mindazoknak, akik felvállalták az ügyet és teljes mellszélességgel kiálltak mellette. Köszönet és hála az új tantestület tagjainak, akik készek voltak feladni a bizonyost a bizonytalanért. Köszönet a szülőknek a kezdeményezésért, hogy 2013-ban kérték az egyházi iskola megalapítását. Köszönet, hogy bíznak a katolikus egyházban. Az egyházi iskola senkit sem akar mássá tenni, csak jobbá, szentebbé. Kamatoztatni akarja a hit, az anyanyelv, a kultúra, a tudomány és a tudás kapott talentumait. Ehhez elevenhitű, erkölcsös, nagy tudású tanárokra, nevelőkre és lelkipásztorokra van szükség. Imádkozzunk értünk és segítsük őket ilyenekké formálódni.

 

Az is köztudott, hogy szűkebb pátriánkban Bodollón, minden hónap 13-án, Fatimai engesztelő imatalálkozó van, ahol közösen imádkozunk népünk lelki megújulásáért. Augusztus 13.-án volt a 155. imatalálkozónk. Azon a napon is együtt imádkoztunk, amikor az illetékes minisztérium hivatalosan kihirdette iskolánk megnyitását és jóváhagyta, hogy ideiglenesen használhatjuk a jelenlegi állami iskola épületének egyik szárnyát. Augusztus 20.-án önkormányzatunk pontot tett az i-re. Ismételt hálás köszönet mindenkinek, mindenért.

 

A tanévnyitón egy történelmi eseménynek voltunk a tanúi és cselekvői. Nekünk jutott az a nagy kegyelem, hogy városunkban és a szűkebb pátriában egyházi iskolát nyithatunk. Ajándék és feladat. Egyik sem kicsi. Megértve az idők jelét, az iskolaalapítás szükségességét sokan felismerték. Egy út kezdetén vagyunk, ami nem lesz könnyű, de járható lesz, ha továbbra is Istenbe és egymásba kapaszkodunk.

 

A szentmise kezdetén Rybár Nikolas, Gágyor József - Vegyétek észre emberek című versét szavalta, amely némi feleletet ad a miértekre. Ám a tagadhatatlan tények nem szabad, hogy elkeserítsenek bennünket. Ellenkezőleg, ösztönözzenek mindnyájunkat arra, hogy betegségünkből Isten segítségével és egymás támogatásával kigyógyuljunk.

 

A szentmisében Seman Tibor káplán atya vezetésével a plébánia ifjúsági énekcsoportja énekelt. Az ünnepi áldás előtt elhangzott Reményik Sándor „Ne hagyjátok a templomot” című verse Bányász Péter I. éves gimnazista előadásában, majd az új iskola diák-énekcsoportja énekelt Nagy Imre tanár vezetésével. 

 

Azt mondják, ma túl sok szó esik a tanárokról, a rendszerekről, a megszorításokról és túl kevés a diákokról – vallotta a minap Riminiben Luigi Berlinguer korábbi olasz oktatási miniszter. Holott a mindenkori társadalom főfeladata, a személy nevelése kellene, hogy legyen. Seneca szerint ugyanis „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk”. Igen, de a hely, ahol a diák tanul, az iskola, ami nagyon fontos, mert így az iskola az lesz, ami kell, hogy legyen: az élet központi helye.

 

Bizonyára nem véletlen, hogy napjaink terrorakciói épp a kultúra, a nevelés, a vallás szimbolikus helyei ellen irányulnak. A mindenkori fizikai és szellemi terroristák az élet-halál urai akarnak lenni, hogy félelemben éljünk. Ezzel a barbársággal szembe kell szállnunk. Tudással és neveléssel. Reményik Sándor nem véletlenül írta és hagyta ránk szinte végrendeletül: ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát!

 

Az új iskolaközpont az ismeretek elsajátítása mellett fontosnak tartja a nevelést. Meggyőződésünk, hogy társadalmunknak olyan honpolgárokra van szüksége, akik felelősséget éreznek a saját nevelésükért és neveltetésükért egyaránt. A szabadság és a felelősség szorosan összefüggenek. Az oktatás és a nevelés nagyon komoly dolog: a legmagasabb szintű és értékű befektetés az emberbe. Humán kultúra nélkül ugyanis nincs társadalom. De „Az a humanizmus, amely kirekeszti Istent, embertelen humanizmus.”  - írta volt Benedek pápa. Isten nélkül az ember nem tudja önmagáról, hogy kicsoda. Sőt, Isten nélkül azt sem tudja, hogy merre kell mennie.

 

A világ rohan. Nekünk, idősebbeknek kedves kötelességünk, hogy a fiataljainknak megmutassuk a remény útját.  Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék tőlünk a reményt. Chestertont szerint ugyanis az emberek „Nem a csodák hiányától, de a csodálkozás hiányától pusztulnak el!”

 

Iskolánk indítása egy kis csoda. Örülünk. Rácsodálkozhattunk arra, hogy bár itt-ott találkoztunk kerékkötőkkel, bizonytalanokkal, sőt elbizonytalanítókkal is, de sokkal többen voltak és vannak azok, akik Istenben és egymásban bízva, készeknek mutatkoztak arra, hogy általunk Isten továbbra is csodát tegyen, hogy csodálkozhassunk.

 

 

rólunk írták:  felvidek.ma

 

Több kép itt:

 

 

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Isten csodát tett, hogy csodálkozhassunk…
|
Készítette: romkat.sk
|
close