Tantermi keresztek megáldása

Gábor Bertalan | 14.9.2015

2015. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Óvoda, Alapiskola és Gimnázium. Szeptember 14.-én – Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – megáldották az egyes tantermeket, a benne tanulókat és tanítókat, és ünnepélyesen elhelyezték az osztálykereszteket, amelyek Szent Pál Apostol szavai szerint „a zsidóknak botrány, a pogányoknak balgaság, de a Krisztus-hívőknek Isten ereje és bölcsessége” (vö. 1 Kor 1, 23-24). Az üdvösség, a hit és a remény jele, hogy nincs értelmetlen áldozatvállalás.

 

A felhívásra, hogy akinek a birtokában van egy értékes kereszt és hajlandó tőle megválni, vagy újat kíván ajándékozni az iskolának, huszonöten reagáltak.  Az első keresztet az iskolának Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás-érsek ajándékozta Mátraverebély - Szentkúton, ahol a keresztet meg is áldotta. A másodikat Bernard Bober, kassai érsekmetropolita.

 

Az ünnepségen megjelent Hegyi László az Emberi Erőforrások Minisztériumának az egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is, aki szintén adományozott egy keresztet az iskolának. Köszöntőjében elmondta, hogy meghatódva vette tudomásul a kezdeményezést, ezért szívesen ajándékozza az iskolának családja egyik becses örökségét, ezzel is jelezve a közös kincs, felelősség és összetartozás tagadhatatlanságát.

Az áldás szertartását Dr. Juhász Attila, tornai plébános végezte, aki a régióban elsőként indított magyar tannyelvű egyházi kisiskolát Szádudvarnokon. Neki adatott meg az a kegyelem, hogy ünnepélyesen visszahelyezhette az osztályba azt a keresztet, amelyet az egyházi iskolák likvidálásakor egykor onnan eltávolítottak.

A diákok Nagy Imre tanár vezetésével, énekszóval kísérték a liturgikus áldást, amelynek végén szívesen csatlakoztak aznapra - az üldözött keresztényekért és a hazájukból elvándorolni kényszerültekért - meghirdetett imahadjárathoz.

Dr. Vakles Attila, görögkatolikus parókus vezetésével közösen mondták el azt az imát, amit Ferenc pápa egy iraki kereszténytől kapott: Mindenható Mennyei Atyánk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Ránk bíztad a világot és egymás szolgálatát. Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Általad ránk bízott világot és szolgálva egymást családjainkban és a hivatásunkban, ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad mutatta meg nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és az elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen végre az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és újraépíthessék lerombolt templomaikat. Add, hogy ne az erőszak és a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a kölcsönös szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás, és az alázat. Ámen.

Az ünnepi áldás előtt Nagy István iskolaigazgató mondott köszönetet az áldozatkészségért és a kezdeti nehézségek példás elviseléséért, majd felolvasta MUDR. Rácz Olivér a Kassai Šafárik Egyetem orvosprofesszorának levelét, aki arról értesítette a diákokat, hogy külön adománnyal támogatja az induló Iskolaközpontot.

A bensőséges családi ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult. A diákok elvonultak az osztályukba, ahol elhelyezték a kiválasztott és a szertartás alatt megáldott keresztet, ami „a zsidóknak botrány, a pogányoknak balgaság, de a Krisztus-hívőknek Isten ereje és bölcsessége”.                                                                                           

 

KÉPGALÉRIA ITT

 

 

rólunk írtak: felvidék.ma

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
Tantermi keresztek megáldása
|
Készítette: romkat.sk
|
close