Iskolai testvérlátogatás Szepsiben

Gábor Bertalan | 19.10.2015

Iskolai testvérlátogatás Szepsiben

 

2015. október 19-20-án a Rákóczi Szövetség jóvoltából az 1956-os események kapcsán a Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium diákjainak és tanárainak 25 fős csoportja meglátogatta a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Intézményt, hogy testvériskolai szövetségre lépjenek egymással.

 

Hétfőn délután az iskola udvarán közösen emlékeztek meg az 1956-es események hősi áldozatairól és a szabadságharc máig szóló üzenetéről, majd rövid városnézés után tiszteletüket tették a makranci római katolikus templomban, ahol a szentmise után megkoszorúzták az első szent magyar család domborművét.

Debreczeni Zsolt iskolaigazgató ismertetésében elmondta, hogy az intézmény a köznevelés első nyolc éves szakaszában fontosnak tartja a másik ember tiszteletének, szeretetének megtanulását, a kölcsönös segítés embernevelő hatását. A tanulási problémákkal küzdő gyerekek esetén igyekeznek mindent megtenni azért, hogy hátrányaikat leküzdjék, leküzdhessék. Akiknél szükséges, biztosítják a fejlesztő gyógypedagógust, illetve az első négy alapozó év folyamán a korrepetálás lehetőségét. Céljuk, hogy mindenkit felfejlesszenek a képességeinek megfelelő szintre.

Jövőbeni terveik között szerepel, hogy a negyedik osztályos tanulóikat az osztálytanító vigye tovább az iskola következő tagozatára, a felső tagozatra. Ezzel szeretnék, azt az eddig tapasztalt nehézségeket enyhíteni, amit a tagozatváltás okozott. Így az osztály vezetése a megszokott pedagógus kezében maradhatna, az órák egy részét ő tarthatná, míg a gyerekek fokozatosan szokhatnák meg a megváltozott követelmény és szervezeti rendszert.

Tehetséges gyermekeik számára szakköröket, tehetségfejlesztő órákat szerveznek, amelyek a különböző kompetencia területeket érintik, így a különböző tehetségű, eltérő érdeklődésű gyermekek megtalálhatják a nekik megfelelő szakköröket. A szakkörök tantárgyakhoz, művészeti ágakhoz, sporthoz kapcsolódnak. Harmadik- negyedik osztályos diákjaik számára bevezették az úszást is, amely terveik szerint két évig a testnevelés órák keretében történik.

Felső tagozatos diákjaik korosztályi sajátossága, hogy motiváltságuk csökken. Itt a tehetséggondozás, felzárkóztatás a tanóra keretein belül történik, illetve a napközis foglalkozáson tudják segíteni a diákokat a mindennapi tanulásban, felkészülésben.

Ötödik és hatodik évben a törvényileg meghatározott órakereten felül plusz órákat iktattak be történelem, magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból. A matematika órákat a felső tagozaton úgy szervezik, hogy heti egy alkalommal a matematika iránt elkötelezett gyermekek egy tehetséggondozó órán vehessenek részt külön tanárral, míg a többi tanulóval az osztályt tanító szaktanár foglalkozik. A testnevelés tantárgy keretében a hetedik osztályosok a téli időszakban az egyik testnevelés óra alatt korcsolyázni járnak, ezzel is szélesítve ezen műveltségterületen szerzett tudásukat.

Az iskola házirendje lehetőséget ad arra, hogy a gyengén tanuló diákok kötelező jelleggel vegyenek részt a napközis foglalkozásokon, ahol tanári felügyelettel tanulhatnak rendszeresen.

A gimnáziumi oktatást öt évvel ezelőtt indították el intézményükben. Általános tantervű osztályaikban emelt óraszámban tanítják az informatikát, valamint idegen nyelvből (angol, francia) évfolyamonként csoportbontást végeznek, így nagyobb differenciálást tudnak biztosítani. A német nyelv oktatását azon tanulóik számára biztosítják, akik már az általános iskolában is ezt tanulták idegen nyelvként.

Két évvel ezelőtt gimnáziumukban új tagozatot indítottak a vízilabdát kedvelő, és azt magas szinten űző diákok számára. Fontos számukra, hogy a Vízilabda Szövetséget, mint nagyobb közösséget azzal segítik, amivel tudják: olyan sportolókat neveljenek, akik mind a sportban, mind a társadalomban példaképekké válhatnak a következő nemzedék számára. Szeretnék, ha ezen diákjaik megtapasztalnák, hogy jó egy iskolai közösséghez tartozni, együtt lenni olyan emberekkel, akiknek a sport talán kevesebbet jelent. Az iskola többi tanulója számára viszont fontos, hogy lássák, vannak olyan velük egykorú fiatalok, akik tehetségüket kihasználva, komoly munkával nagy eredményeket tudnak elérni. Szeretnék, ha segítségünkkel, a sport egy részterületén hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy sportoló diákjaik teljesítménye növekedne, ugyanakkor iskolai előmenetelük is képességeiknek megfelelően fejlődjön.

Az érettségire való közvetlen felkészítést fakultációkkal segítik, amit megpróbálnak minél több diáknak biztosítani. A következő tanítási napra való felkészülést szaktanár által felügyelt tanulószoba segíti. A fentebb leírtak alapján mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ide járó tanulók mindig korosztályuknak megfelelően legyenek nevelve, oktatva. Ezt olyan tanári kar biztosítja, akik elkötelezettek mind hivatásuk, mind az iskola és a közösség iránt.

Pedagógusaik igyekeznek megtalálni azokat a módszereket, amelyek alkalmazása a legjobban elősegítik az adott osztály fejlődését. A pedagógiai munka fontos kiegészítői azok a programok, amelyek a tanórai kereteken kívül szerveződnek, és amelyek az iskola közösség épülését, erősödését segítik. Fontosnak tartják a hagyományok őrzését, illetve annak építését. Kiemelt hangsúlyt kapnak a lelkigyakorlatok, amelyek számukra olyan értékeket hoznak közelebb, amelyek a tényleges növekedést alapozzák meg.

Aki az iskola közösségének tagja szeretne lenni, annak részt kell vennie egy elbeszélgetésen, ahol felmérik tudását (magyar, matematika), megismerik motivációját (miért is jelentkezett ebbe az iskolánkba), majd ezek alapján döntenek arról, hogy az adott osztály közösségében tud-e fejlődni, tud-e annak építő tagjává válni?

Nagy István a szepsi intézmény igazgatója a kezdeti nehézségek mellett és ellenére a diákokkal való törődés, oktatás és nevelés egybeeséséről számolt be. A vágyak, az álmok, a tervek és a készségek terén nem lát különösebb eltérést. A megvalósítás helyi lehetőségeinek azonban sajnos korlátok szabnak határt. A helyszűke, a külső lélektani nyomás, a félreértések és a félremagyarázások kivédése sok energiát vesz el, aminek pótlására jól jönnek az ilyen és hasonló találkozók, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy Istenbe és egymásba kapaszkodva a kihívások pergőtüzében el tudják végezni azt a különös feladatot, ami a mindenkori pedagógusnak mindenhol és mindenkor sajátja. A két intézmény igazgatója a kölcsönös támogatás jeleként a szentmise végén testvériskolai egyezményt írt alá az első szent magyar család ereklyéit őrző oltáron. A közös szentmise után a vendégeket éjszakára az iskola diákjainak szülei és tanárai vitték magukkal, hogy otthonaikban a közös vacsora mellett beszélgetve tovább erősítsék az együvé tartozás - vallási, kulturális és anyanyelvi szálait. GB.

 

fotógaléria itt

            

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
Iskolai testvérlátogatás Szepsiben
|
Készítette: romkat.sk
|
close