A család ádventi készülete - Karácsonyra

Gábor Bertalan | 28.11.2015

A család ádventi készülete - Karácsonyra

 

A választott nép évezredeken át, várta a Messiást. Erre a várakozási időszakra emlékezik az Anyaszentegyház a Karácsonyt megelőző négy hét alatt. Kedves szokás az ún. Ádventi koszorú készítése, amelyet - a remény jeleként - zöld fenyőágból fonunk, lila színű szalaggal – a bűnbánat jeleként – díszítünk, és amelyre négy – a négy évezred emlékeként – gyertyát tesszünk.  A vasárnapi ebéd előtt általában a családfő – az édesapa felolvas egy részt Szentírásból, az édesanya fohászt mond, valaki pedig meggyújtja a gyertyát, közben egy ismert ádventi éneket énekel a család.

 

ÁDVENT I. Vasárnapja

Édesapa: Szeretteim! Hallgassuk meg az Olvasmányt Jeremiás próféta könyvéből: „Ezt mondja az Úr: Íme, eljön az idő, és valóra váltom mindazt, amit népemnek ígértem a Messiásról, akit elküldök majd a világba. Dávid nemzetségéből születik, igazságot teremt országában. Akkor az Isten népe szabadon él és biztonságban, a Megváltót pedig így szólítják: Urunk és Üdvözítőnk!” Ez az Isten igéje. Mind: Istennek legyen hála. Valaki meggyújtja az 1. gyertyát, ez alatt ének :

 

4. Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten  - Nincs ki nékünk harcainkban, segítene itt lenn. – Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén – megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

 

Édesanya: Megváltó Jézusunk! Tekints erre a kis családra. Szeretünk Téged. Örömmel készülünk születésed ünnepére. Segíts minket, hogy Istent és egymást szépen szeretve boldog Karácsonyunk legyen. Ámen. Uram, Jézus légy vendégünk – áldd meg, amit adtál nekünk! Ámen.

ÁDVENT II. Vasárnapja

Édesapa: Szeretteim! Hallgassuk meg az Evangéliumot szent Lukács könyvéből: „Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan meg van írva Izaiás próféta beszédeinek könyvében: Készítsétek el az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A gödröket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.” Ezek az Evangélium igéi. Mind: Áldunk téged Krisztus. Valaki meggyújtja a 2. gyertyát, ez alatt ének:

 

 2. Harmatozzatok, égi magasok – téged vár epedve a halandók lelke – jöjj el, édes Üdvözítőnk.

 

Édesanya: Istenünk, te Keresztelő szent Jánost küldted el, hogy szent Fiad útját a bűnbánat hirdetésével előkészítse. Segítsd családunk minden tagját, hogy őszinte bűnbánattal készüljünk Jézus Krisztus fogadására. Ámen. Uram, Jézus légy vendégünk – áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen.

 

ÁDVENT III. Vasárnapja

Édesapa: Szeretteim! Hallgassuk meg az Olvasmányt szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből: „Örüljetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságtokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” Ez az Isten igéje. Mind: Istennek legyen hála. Valaki meggyújtja a 3. gyertyát, ez alatt ének:

 

 2. A. Hozzád emelem, szómat Istenem! Tégedet vár lelkem, hogy oltalmat nyerjen. Jöjj el édes Üdvözítőnk.

Édesanya: Istenünk, Te a benned bízóknak megadod a béke és az öröm ajándékát. Add, hogy családunk minden tagja akaratodat teljesítse és így béke, és öröm uralkodjék otthonunkban. Ámen. Uram, Jézus légy vendégünk – áldd meg amit adtál nékünk. Ámen.

 

ÁDVENT IV. Vasárnapja

Édesapa: Szeretteim! Hallgassuk meg a szent Evangéliumot szent Lukács könyvéből: „Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt és a hegyek közé sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a Gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Boldog vagy Mária, mert hitted, hogy beteljesül mindaz, amit az Úr mondott neked.” Ezek az Evangélium igéi. Mind: Áldunk Téged Krisztus. Valaki meggyújtja a 4. gyertyát, ez alatt ének:

 

  11. A. Menj el sietséggel arkangyal Gábriel, József jegyeséhez, ékes köszöntéssel. 2. Isteni titkaim immár kijelentem, mert Szűz Máriában jókedvem telt nekem.

 

Édesanya: Boldogságos Szűz Mária, te nagy szeretettel és örömmel készültél Jézus születésére. Segíts, hogy a közelgő ünnepekre a mi családunk is lelkileg megtisztuljon. Másoknak minél több örömet szerezzünk, hogy a Karácsony örömére és békéjére valóban mindnyájan méltók lehessünk. Ámen. Uram, Jézus légy vendégünk – áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen.

 

Összeállította :Mons. Dr. Gábor Bertalan, Szepsi esperes-plébános

letölthető itt

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
A család ádventi készülete - Karácsonyra
|
Készítette: romkat.sk
|