Vízkereszt - 2016

Gábor Bertalan | 7.1.2016

2016. január 6-án a szentmisét a Mária Rádió egyenes adásban közvetítette plébániatemplomunkból, amit felvételről hallhatott a hallgatóság délután 5 órától. Az oltárszolgálatot az egyházközség ministránsai végezték Schmotzer Péter, negyedéves teológus, a kassai főegyházmegye kispapja vezetésével. Orgonált Bányász Emőke, okleveles kántor. A technikai munkatárs, Cehelnik István, Simko Imre és Kuzma Norbert önkéntesek voltak.

A szentmise kezdetén és végén Melega Mária, a Mária Rádió önkéntese így vezette be a szentmisét: „Köszönjük a közös imát, hogy az Irgalmasság Évében minden család a zarándokút kiváltságos helye lehet, amelyben megtapasztalja a megbocsátás örömét. A megbocsátás a szeretet lényege, amely meg tudja érteni a tévedést és jóvá tudja tenni azt. A megbocsátásra való nevelés a családon belül történik. Ott szerzünk bizonyosságot arról, hogy minden hibánk és gyarlóságunk ellenére szeretetreméltóak vagyunk, mert Isten, egymásnak teremtett bennünket, arra, hogy ajándékok legyünk egymás számára.  

Ismételten arra bátorítunk minden kedves hallgatót: zarándokoljon el valamelyik jubileumi templomba, akár ide Szepsibe is, imádkozzunk együtt, hogy tudjunk irgalmasok lenni, mint a mennyei Atya”.

Technikai munkatársak, Cehelnik István, Simko Imre és Kuzma Norbert önkéntesek voltak

A szlováknyelvű szentmisén az esperes úr vezetésével alkalom adódott a Jubileumi Kapu közös, ünnepélyes átlépésére. Az énekkar magas szintű közreműködése segítségével újabb lehetőség nyílott a lelki együttlét mély átélésre.

Délután a hagyományokhoz híven az egyháztanács megtartotta ez évi első találkozóját, ahol a következő napirendi pontok szerepeltek:

  1. A plébánia épületének megáldása
  2. Pénztári beszámoló
  3. Hozzászólás
  4. Javítandó feladatok – múltidézés
  5. Tervek
  6. Az elfogatott és jóváhagyott feladatok összegezése
  7. Zárszó
  8. Közös agapé

 

Ezúton is köszönet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak e jeles nap lelki és anyagi élettere méltó megünnepléséhez.

              

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Vízkereszt - 2016
|
Készítette: romkat.sk
|
close