Újabb oltárlépcsőfok…

Gábor Bertalan | 21.2.2016

 

2016. február 20-án Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita, a kassai papnevelő intézet templomában, Schmotzer Péter 4. éves teológust, egyházközségünk kispapját az akolitus szentelményében részesítette. 

A papság felé vezető úton un. lépcsőfokok vannak. Admisszió/beöltözés, lektorátus, akolitátus, diakonátus. Egykor régen még több lépcsőfok volt: ajtónálló, ördögűző, lektor, akolitus, szubdiakónus, diakónus. Az ajtónálló az ajtón állt. A még meg nem kereszteltek ugyanis csak az igeliturgiáján vehettek részt, a prédikáció után ki kellett menniük a templomból. Ezért voltak ajtónállók. A lektorok olvastak. Az akolitusok vitték a gyertyát, ill. az oltár körül segédkeztek (pl. a bor és a víz odaadása a papnak/diakónusnak). Az akolitusok közvetlenül nem érintkeztek Krisztus szent Testével és Vérével. A szubdiakónus volt az, aki már kezébe foghatta az Oltáriszentséget. Vitte a betegeknek, áldoztatott. S utána jött a diakónus, aki a gyóntatáson és a misézésen kívül minden szolgálatot végezhetett. Így volt ez a II. Vatikáni Zsinat előtti időkben.

A zsinat ezen a téren is változtatott. Eltörölte az ajtónálló idejétmúlt tisztségét. Eltörölte az ördögűzést, mint lépcsőfokot a papság felé. (Ördögűző papok azonban ma is vannak!) Meghagyta viszont a lektorátust. A szubdiakonátust és akolitátust pedig összevonta. Ebből lett némi kavarodás. A ministránsok között még ma is az az akolitus, aki a gyertyát viszi. A szemináriumokban, vagy ott ahol több ministráns van, két kispap, ill. ministráns akolitus posztot tölt be. Ők viszik a gyertyákat, ők mossák meg a főcelebráns kezét, stb. De ettől függetlenül vannak felavatott akolitusok, akik áldoztathatnak.

Lektor és akolitus lehet olyan valaki is, aki nem szeretne pap lenni. Ha a plébánián – mivel sok az áldozó és nincs elég pap, akkor - egyházmegyénként változó kurzusok és feltételek után - erre a tisztségre fel lehet avatni a közösség egy-két arra alkalmas és érdemesült tagját. Őket nevezzük rendkívüli áldoztatóknak.

Mit csinál az akolitus? Mire kap megbízást? Nem egyszerűen olyan valaki, akinek áldoztatási engedélye van. Arra kap megbízást, hogy segítse a papok és a diakónusok szolgálatát. Az Oltáriszentség tiszteletét és kiszolgáltatását hivatott gondozni az adott közösségben (természetesen a helyi pappal közösségben). Áldoztathat (amennyiben nincs elég pap és diakónus, aki áldoztathatna), a szentmise végén - az előkészítő asztalkánál, nem az oltáron - purifikálhat ("mosogathat") (amennyiben nincs diakónus, aki ezt megtenné). Szentségimádáshoz kihelyezheti az Oltáriszentséget (de áldást nem adhat vele). Ez a látványos oldala.

Az, ami láthatatlan, de lényeges, hogy úgy a lektor, mint az akolitus a közösséget szolgálja. Krisztus titokzatos testét, az Egyházat, amelynek sok tagja van. Lektorként Isten igéjét felolvasva, akolitusként az Eucharisztiát kiosztva a legfőbb táplálékot adja. Így a közösség Krisztussal és Krisztusban összébb kovácsolódik. Röviden azt lehetne mondani, hogy mindkettő hivatása közösségszolgálat, leginkább a lélekben szegényeké és a betegeké.

Imádkozzunk, kérjük a pásztorok Pásztorát, hogy vezesse Péter testvérünket továbbra is a szentszolgálat útján a szolgálatok szolgálatára - a papságra.

 


 

 

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Újabb oltárlépcsőfok…
|
Készítette: romkat.sk
|
close