Virágvasárnapi bevezető

Admin | 20.3.2016

 

 

A virágvasárnapi szentmise kezdetén Melega Mária köszöntötte az ünnepelni vágyókat úgy a templomban, mint a szomszédos Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonában és szerte a nagyvilágban, akik a világhálón a www.romkat.sk honlapon követték az ünnepi szentmisét.

 

Virágvasárnap, az a vasárnap, amikor az Anyaszentegyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezik. Az ünnepnek kettős mondanivalója van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja ez, amelynek jele a győzelmi pálmát helyettesítő barkaág. Másrészt, ez a nap a szenvedés és a halál ünneplése is, amelynek jele, a misében felhangzó Passió, vagyis a szenvedéstörténet.

 

    Furcsának tűnhet, hogy az Anyaszentegyház a szenvedést és a halált is megünnepli, mert az ember fél a szenvedéstől és retteg a haláltól. Joggal, mert a szenvedés megaláz, a halál pedig elszomorít és meglop bennünket. Hogy ez ne így legyen, az Anyaszentegyház arra bíztatja gyermekeit: nézzenek Krisztusra, a megtestesült Isteni Fiúra. Arra kéri övéit, hogy lépjenek vele szövetségre, mert Krisztus legyőzte a halált és újjáteremtette az életet.

 

    Ragadjuk meg hát mi is az Egyház által felkínált kezet - mondta a felvezető - és a következő hét liturgikus eseményiben, lélekben kísérjük végig a kereszt királyi útját járó, Krisztust. Tanuljunk tőle bátorságot, szent merészséget, alázatot és szeretetteljes engedelmességet.

 

    Mialatt esperes-plébános a segédkezőkkel a Jubileumi Kapuhoz vonult – a Dalárda a következő latin szöveget énekelte:

Amikor Jézus a szent városba bevonult – a választott nép gyermekei a feltámadást hirdették. És így kiáltoztak pálmaágat lengetve – Hozsanna a magasságban.

Amikor a nép meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik - eléje tódultak az emberek. És így kiáltoztak pálmaágat lengetve - Hozsanna a magasságban.

 

A szertartás elején az esperes úr a szokott módon üdvözölte a népet, megáldotta és megszentelte a barkaágakat. Az evangélium ünnepélyes felolvasása után elindította a menetet és a segédkezőkkel az oltárhoz vonult, ahol az oltár tömjénezése alatt a 77-es számú énekünk versszakait énekeltük.  A szentmisében felhangzott a Passió, Bányász Emőke, kántornő vezetésével.

 

A szentmise végén Mihályi Molnár László, főkurátor köszöntötte a jubiláló lelkipásztort. A gratulációshoz csatlakozott a Nagy István, iskolaigazgató úr vezette Boldog Salkaházi Sára alapiskola növendékeinek egy csoportja is, akik Nagy Imre tanár úr vezetésével énekkel kedveskedtek a jubilánsnak.

 

Az ünnepélyes áldás előtt az esperes úr köszöntötte a napokban ünneplő jubilánsokat, Melega Máriát, Simko Imrét és Cehelník Istvánt, akiket áldozatkész munkásságukért és tevékenységükért, Mons. Bernard Bober, érsekfőpásztor különleges áldásában részesített. 

 

Szentmise videó archívum

   

 

FOTÓGALÉRIA itt:

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Virágvasárnapi bevezető
|
Készítette: romkat.sk
|
close