A felvidéki magyar katolikus iskolák felhívása

Gábor Bertalan | 5.4.2016

 

Április van. Már hosszabban és erősebben süt a nap, kirügyeznek és virágba borulnak a fák, kizöldül a természet, szárba szökken a vetés is. A jó gazda a gondosan elkészített termőföldbe elszórja a magvakat, kiülteti a palántákat, s várja, lesi, hogy azok gyökeret eresszenek, megerősödjenek, s bőséges termést hozzanak.

Április van, ez az iskolai beiratkozások ideje is. A felelősségteljes szülő iskolát választ ilyenkor a gyermekének. Anyanyelvének, hitének, elvárásainak megfelelő iskolát, ahol mély gyökereket ereszthet az anyaföldbe, népének kultúrájába, megerősödhet az értelme, az ereje, a hite, s idővel bőséges termést hozhat szüleinek örömére, nemzetének javára, Isten nagyobb dicsőségére.

Szlovákiában 40 év kényszerpihenő után ismét egyházi iskolák alakulhattak, s lassan  immár 25 éve, hogy ezek az óvodák, alapiskolák és gimnáziumok Önöket szolgálják. Professzionális, nyitott és jó nevű tanárok várják, telve szeretettel, vidámsággal és figyelemmel a gyermekeket, hogy megmutathassák a világ szépségeit, felkeltsék a tudás iránti vágyat, s felkészítsék az élet kihívásaira a rájuk bízottakat. Az egyházi iskola modern, jól felszerelt, eredményességre törekvő, s nem értéksemleges. Az eredményes oktatás mellett jó erkölcsre, emberségre, becsületre is nevel. Mert minden gyermek érték, akit nevelni és értékes, boldog emberré kell növelni.

Április van. Húsvét időszakát éljük. Újra felidéztük Isten Fiának kereszthalálát, s a dicsőséges feltámadását. Krisztus győzelme a halál felett ma is olyan felfoghatatlan, hogy sokan e szabad és nyílt világban magukba zárva hordozzák a hit kegyelmének virágait…holott a virágokat, a szépséget, a jóságot, az isteni kegyelmet, a Szentlélek ajándékait vétek bezárni. Az Irgalmasság szentévében a templomok kapui ezért is tárultak ki, s nyitva vannak az egyházi iskolák is. Be lehet kukucskálni, széttekinteni, elidőzni ott, s a gyermekünket kézen fogva be is lehet vezetni. A jó gazda is csak ennyit tehet a boldog jövő, a bőséges termés érdekében: időben a jó fölbe elhinti a magokat – a többi az éltető fény, az égből hulló langy eső és az isteni kegyelem dolga…

 

Kedves szülők! Tisztelettel kérjük Önöket, látogassák meg egyházi iskoláinkat, s gyermekük neveléséhez fogadják el segítő kezünket!

A felvidéki magyar egyházi iskolák szakmai fóruma nevében:

Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, Gúta

Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom

Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság

Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont, Szepsi

Szent János Egyházi Alapiskola, Dunaszerdahely

Szent István Egyházi Alapiskola, Szádudvarnok

Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, Palást

Szent Rita Egyházi Alapiskola, Ipolyhídvég

Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola, Óvár

Szent Imre Egyházi Óvoda, Párkány

Szent István Óvoda, Tardoskedd

Ma 26.9.2020 van, névnapját unnepli Jusztina, holnap Adalbert.
Gratulálunk!
Hírek
A felvidéki magyar katolikus iskolák felhívása
|
Készítette: romkat.sk
|