Főpásztori látogatás

Gábor Bertalan | 8.4.2016

 

2016. április 7-én reggel gimnazistáink egy csoportja Zsuzsa tanárnő vezetésével végig járva a 2000-ben felállított Via Lucis utat, átelmélkedték Urunk Jézus Krisztus feltámadása után történt eseményeinek egy-egy mozzanatát.

 

Kora délelőtt a papi lelkinap kapcsán az itt tartózkodó érsekfőpásztort köszöntötték és részt vettek esperesi körzet papjainak együttmisézésén.

 

A főpásztor szentbeszédében Szent De la Salle János, a katolikus iskolák védőszentje emléknapja kapcsán többek között kitért a helyi egyházi iskola fontosságának hangsúlyozására. Szívélyes üdvözletét küldve a tanári karnak, türelemre, tettrekészségre és kitartásra buzdította úgy a diákokat, a tanári kart, a szülőket és a híveket.

 

Az érsekfőpásztor elismerően szólt a szép éneklésről, a ministránsok, a diákok és a hívek aktív részvételéről a szentmisén, valamint a megvendégelésről, amit az egyházközség asszonyai nagy odaadással, készséggel és szeretettel készítettek becses vendégeinknek.

 

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Főpásztori látogatás
|
Készítette: romkat.sk
|
close