A Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont I. emléknapja

Gábor Bertalan | 11.5.2016

 

 

Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal, teljesen Istennek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója: „Alleluja! Ecce ego, mitte me! – Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!” Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a gyengékért, a betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése következne be. 1944. december 27-én elhurcolták és menekültjeivel együtt a Dunába lőtték. 2006. szeptember 17.-én Budapesten XVI. Benedek pápa megbízásából Erdő Dr. Péter bíboros iktatta a boldogok sorába.

 

Szepsiben 2016. május 11-én egész napos emlékezés volt az iskolában. Nagy István iskolaigazgató meghívására az iskolát meglátogatta Sára testvér egyenes ágú rokona, a Nyékládházán élő 88 éves Salkaházi László, aki a diákokkal találkozva beszélt Sára testvér egykori életkörülményeiről.

 

11:00 órakor a római katolikus templomban ünnepi ökumenikus istentisztelet kezdődött Dr. Száraz János, buzitai plébános, esperes helyettes vezetésével, aki doktori disszertációját Sára testvér életéből és munkásságából írta. Szentbeszédében a küldetés fontosságáról elmélkedett: A világban lenni, de nem a világé lenni – mondta. Bár a világban élünk, itt a földön mégis zarándokok vagyunk. A saját utunkat járjuk a mennyország felé. Van egy küldetésünk: megmenteni a lelkeket, akiket Isten reánk bízott. Könnyen elcsábíthat minket a nyugodtabb, könnyebb, kényelmesebb élet, amely pihenést jelenthet kimerült testünknek, lelkünknek. A világ mindig csábító a romlandó emberi természetünk számára. A csalogató reklámok nyomot hagynak bennünk és sokszor jobban vágyunk a földi javakra, mint az örök élet kincseire. Ezért kell előnyben részesítenünk az imát az életünkben és az örök élet szemszögéből gondolkodnunk az életről úgy, mint Sára testvér.

Az igeliturgián a diákokkal együttimádkoztak az iskolában működő lelkipásztorok, Dr. Vakles Attila, görögkatolkius parókus, Mgr. Molnár Árpád református lelkipásztor, a tantestület tagjai, a szülők és az egyházközség tagjai.

Íme, egy részlet Salkaházi Sára szűz és vértanú naplójából (1943. szeptember)

(Mona Ilona-Szeghalmi Elemér: Salkaházi Sára élete és munkássága c. könyv 81. old., Ecclesia, 1989)

„Felajánlom magam, mint áldozatot a társaságért!”

„Tele van a szívem-lelkem lobogó lelkesedéssel! Az indítást, hogy életemet, illetve halálomat ajánljam fel a testvérekért, követhetem. Előterjesztettem az elöljárómnak, lelkiatyámnak, s engedélyt kaptam! A boldogságom első mámorában eltűnt az a természetes borzongás, ami szorongott bennem. De arra rákényszerülök, hogy újra előjön. Nem baj. A fölajánlási imát már összeállítottam. Most még meg kell várnom Margit testvért. S akkor felajánlhatom magam. Hála Neked teljes Szentháromság!”

„Ó fölséges Szentháromság! Legkegyelmesebb Atyám, ki engem végtelen szeretetedből megteremtettél s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó, édes Jézus Krisztusom! Aki szent véreddel engem megváltottál s végtelen jóságodból jegyesednek választottál, ó, drága Szentlélek! Aki kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem, méltatlannak a hivatás kegyelmét és a Társaságot ajándékoztad, ó, legteljesebb Szentháromság, én ma a Társaság és a testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a Társaság áldozatát! Azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következne be és legbölcsebb végzésed szerint gondviselésed tervében nem lenne benne halálom:

Fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek – különösen az öregek, betegek és gyengék – életéért, és bűnös, nyomorult életem fejében kíméld meg az ő életüket és kíméld meg őket a megkínoztatástól, fenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől Irántad, az Egyház, a hivatás és a Társaság iránt.

Amennyiben isteni végzésed terveiben az én halálom benne foglaltatik, ebben az esetben is fogadd el életemet-halálomat, mint értük való áldozatot.

Ezt a felajánlást teszem Lelkiatyám és Elöljáróim engedélyével, édes Szűzanyám keze által, Szent József, Szent Benedek Atyánk, Avilai Nagy Szent Teréz, Szent Sára és Szent Őrzőangyalom segítségét kérve, nem a magam erejében, hanem a teljes Szentháromság kegyelmében bízva. Ámen.

Ó, édes Jézusom, teljes megnyugvással és készséggel fogadom már most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes vele járó gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedéssel együtt. Ámen.” 

 

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
A Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont I. emléknapja
|
Készítette: romkat.sk
|
close