Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 16.6.2016

 

 

Június a papszentelések hónapja. Kassán Bernard Bober érsekfőpásztorunk, négy akolitust diakónussá és 6 diakónust pappá szentelt. Egy közülük ft. Dušan Harvilik személyében július 1-jétől egyházközségünkben lesz káplán.

 

 

 

2016. június 13-án Bodollón a fatimai engesztelő imatalálkozón mi is közösen imádkoztunk értük! Köszönetet mondtunk papjainkért, hogy meghallották és elfogadták az Úr hívását, kilépve önmagukból, emberi biztonságukból, egy nagy kalandra vágyva - egészen ráhagyatkoztak Istenre.

 

A szentmise főcelebránsa főtisztelendő Seman Tibor atya volt, akit az ünnepi találkozó kezdetén Gábor Bertalan esperes plébános atya így köszöntött.

 

25 évvel ezelőtt - 1991. június 15-én –Tibor atya is igent mondott, aki most velünk ünnepli ezüst szentmiséjét.

 

Imádkozzunk érte, hogy Jézus Szíve szeretetének továbbra is különös jele és eszköze legyen és maradjon.

 

Segítsen őt a Szentlélek megérteni, hogy

  • egy tekintéllyel bíró, de alázatos szolgálatra lett kiválasztva és felszentelve,
  • szolgálata, ami teljes hűséget igényel, nélkülözhetetlen az Egyház és a világ számára,
  • s a gondos lelkipásztori képzés mellett fontos a „szív tudománya” is, ami viszont csak akkor valósul meg, ha továbbra is az Úrral együtt „szív a Szívben” él.

 

Imádkozzunk közösen azokért is, akiknek más hivatást adott az Isten. Örülünk az új mérnököknek, pedagógusoknak, orvosoknak és minden érettségit és diplomát szerzett testvérünknek is. Életük szolgálja Isten dicsőségét, az Egyház javát, népünk boldogulást és lelkük üdvösségét határon innen és határon túl!

 

Tibor atya - elmélkedésében többek között visszaemlékezett az elmúlt 25 esztendő egy-egy jelesebb eseményére.

 

A szentmise végén Szentségimádás volt, amelyben az engesztelők Tibor atya vezetésével megújították a százegy esztendővel ezelőtti ország felajánlást az Úr Jézus Szentséges Szívének. Hálát adtunk a gondviselés csodálatos ajándékáért: azért, hogy minden történelmi katasztrófa és megpróbáltatás ellenére vagyunk, megmaradtunk és megújíthatjuk azt a felajánlást, amit az akkori püspöki kar tagjai Csernoch János prímás vezetésével végeztek.

 

  1. Jézus Krisztus, Urunk és Mesterünk! Imádandó Megváltónk, aki szentséges Szívedet mindenkor kitárod az egész emberiség előtt, aki irgalmasságod számtalan csodáját éreztetted már nemzeteinkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához. Esedezve kérünk, terjeszd ki hatalmas oltalmadat népeink fölé! Hárítsd el róla haragodat és büntetésed súlyos csapásait! Hallgass meg Urunk!

Kérünk Téged, hallgass meg minket.

  1. Adj világosságot és erőt népeinknek, hogy a mai időkben, amikor az emberiség és az egyház történetében nagy változások zajlanak, felismerhessük és követhessük szent akaratodat! Védelmezz mindnyájunkat, akik magukat teljesen Szent Szívednek ajánljuk. Hallgass meg Urunk!

Kérünk Téged, hallgass meg minket.

  1. Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenekké tesznek minket. Áldd meg bűnbánó és hűségre térő népedet, szenteld meg, és tartsd távol tőlünk a kor szelleme által fenyegető veszélyeket. Erősítsd szívünkben a szent hitet, amelyhez őseink hűségesen ragaszkodtak. Hallgass meg Urunk!

Kérünk Téged, hallgass meg minket.

 

  1. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egyetlen egyháznak gyermekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősítsd szívünkben a hívő odaadást, az erényességet és az állhatatosságot! Add meg mindnyájunknak a békét, a te szent békédet, amit a világ nem tud megadni. Urunk, Jézus Krisztus, alakítsd szívünket a te szent Szíved példája szerint! Hallgass meg Urunk!

Kérünk Téged, hallgass meg minket.

 

Az ünnepség végén Király Tamás, mérnök úr, az egyháztanács világi elnöke a következő szavakkal köszöntötte az ünnepeltet:

 

Főtisztelendő Tibor Atya!

 

A szentmise befejeztével, legyen szabad köszönetet mondani a 25 éves papi szolgálatáért.

 

Köszönjük a 2 éves kassai szolgálatot. Az Ukrajnában töltött szintén 2 évet. A 2 éves nagytárkányi szolgálatot, a 4 éves kereten kívüli munkáspapi szolgálatot, a 10 éves kassai szolgálatot és a velünk töltött 5 éves szolgálatot.

 

Ez összesen 25 esztendő. Anekdotáiból tudjuk, hogy volt benne sok szép, érdekes és emlékezetes esemény, de volt benne nem kevés keserűség, bántás és értetlenség is.

 

Köszönjük, hogy mindezek ellenére megőrizte humorát, tettrekészségét és hűségét a papi szolgálathoz a halhatatlan lelkek érdekében. 

 

Amikor mindezt megköszönjük, egyben bocsánatát is kérjük mindazért, amit tudva vagy tudatlanul elkövettünk Ön ellen.

 

Az új működési helyén vezesse Önt továbbra is a Szentlélek segítsége, az Úr Jézus kegyelme, az Atya szeretete és a Szűzanya oltalma.

 

Tiszteletünk és hálánk jeléül fogadja a megbecsülés és a szeretet virágszálai.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus

 

 

A köszönet és a hálaadás ezzel még nem ért véget. Amint arról már beszámoltunk egy hónapja Dr. Erdő Péter bíboros úr, Esztergom – budapesti prímás érsek, meglátogatva egyházközségünket, ünnepélyesen felszentelte Király Tamás és Kiss Virág Glória szárnyas-oltár alkotását.

A Bíboros úr az alkotókat különleges áldásában részesítette, amelynek írásos emléklapját az esperes úr így adott át:

 

Kedves zarándokok és hazaiak!

 

Egy hónapja, hogy Dr. Erdő Péter bíboros úr, Esztergom – budapesti prímás érsek, meglátogatva egyházközségünket, ünnepélyesen felszentelte Király Tamás és Kiss Virág Glória szárnyas-oltár alkotását.

 

Most amikor van szerencsém ezt átadni nekik, úgy a magam, mint közösségünk nevében ismételt köszönetet mondok nekik mindazért, hogy ez az oltár itt van és az ünnepség méltóságteljesen megvalósulhatott.

 

Segítségükre továbbra is számítunk, amit előre is megköszönök.

 

Tisztelettel kérem, fogadják szeretettel a Bíboros úr különleges áldását.

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close