Soltész Miklós, államtitkár baráti látogatása Szepsiben és környékén

Gábor Bertalan | 16.6.2016

Soltész Miklós, államtitkár baráti látogatása Szepsiben és környékén

 

2016. június 15-én Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Szesztay Ádám, kassai főkonzul kíséretében meglátogatta egyházközségünket. Első útjuk a Jubileumi Kapun keresztül a templomba vezetett, ahol imát mondva az itt élőkért, megtekintették a templom nevezetességeit.

 

A közösen elköltött ebéd után meglátogatták Debrőd község önkormányzatát, ahol Papp Andrea polgármesterasszony röviden ismertette a Szent László templom újjáépítésének történetét. Az újjáépítés gondolata a néhai Papp Anna polgármesterasszonytól és az azóta ugyancsak elhunyt Frankovics László, debrődi plébánostól származik. Mindketten azt akarták, hogy a Szent László tisztáson a már az enyészet birtokába kerülő romokból templom épüljön és az ötvenes évek végén betiltott búcsújárás újra induljon.

 

A látogatás következő állomása a bodollói Sarlós-Boldogasszony tiszteletére épült templom volt, ahol megtekintették a templom legújabb ékességét, az új szárnyas-oltárt, Király Tamás és Kis Virág, Glória alkotását.

 

Látogatásuk a makranci templomban fejeződött be, ahol Lacko Mária polgármesterasszony jelenlétében tiszteletüket tették az első szent magyar család ereklyéi előtt.

 

Az államtitkár kinevezésekor többek között kiemelte, hogy eddigi feladatköre - a szociális és a családügy - szorosan összefügg az új megbízatásával, a civil és az egyházi ügyek hatékony intézésével. A jelenlegi nemzetpolitika ugyanis egyre jobban tudatosítja: nem mindegy az, hogy milyen az anyaország kapcsolata a határon belül élő nemzetiségekkel, hiszen a velük kialakított jó viszony nagyban elősegíti a határon túli magyarok helyzetét is.

 

A találkozó során az államtitkár felidézte egykori budapesti piarista diákéveit is. Egyre inkább hálás azért, hogy a szerzetesek foglalkoztak nevelésével, oktatásával. Saját tapasztalata alapján elmondhatja, hogy a szerzetesrendek jelenléte kétségtelenül nagyban elősegítik az Istenhez és az egymáshoz vezető utak sokféleségét, ezért mindnyájunk felelőssége és feladata a szerzetesi és a papi hivatásokért imádkozni és tenni azok kibontakoztatásáért.

 

Azt is elmondta, hogy amikor az állam kiemelt támogatást ad egy-egy egyházi intézménynek határon innen és határon túl, akkor az „nem pusztán hitéleti támogatás”, hiszen ezek az intézmények nemcsak a hívőket szolgálják, hanem a nem hívőket is. A szegény, elesett embert, akit ápolni kell, a gyermeket, akit nevelni kell, az épületeket, amelyeket fel kell újítani, nemzetiségfelettiek, mert a rászorultak emberi méltósága és az épületek szakrális értéke felülír minden nemzeti és vallási hovatartozást. Bár ezek léte vagy nem léte jelentős mértékben meghatározzák egy-egy nemzedék jövőbeli sorsát.

 

Este az államtitkár a főkonzul társaságában Pásztor Zoltán püspöki helynök meghívására Kassán a Szent Gellért tanulmányközpontban tartott ilyen jellegű előadást, ahol a szlovák – magyar együttgondolkodás múlt, jelen és jövőbeli fontosságát hangsúlyozta. Szilárd meggyőződése, hogy ez a közgondolkodás lehet valódi garancia a Közép-Európai identitás megőrzésére és hatékony tovább adására.   

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Soltész Miklós, államtitkár baráti látogatása Szepsiben és környékén
|
Készítette: romkat.sk
|
close