Az útra indulók megáldása és a búcsúsok indítása Debrődre

Gábor Bertalan | 26.6.2016

Az útra indulók megáldása és a búcsúsok indítása Debrődre

 

2016. június 25-én reggel, háromnegyed hatkor a Bükkaljáról indult zarándok-keresztalja Jánokról folytatta útját a debrődi Szent László búcsúba. Csatlakozási lehetőség háromnegyed hétkor volt a bodollói templomban, és háromnegyed nyolckor a szepsi templomban. Hála Istennek egyházközségünkből többen is csatlakoztak hozzájuk, ill. imáikkal kísérték zarándoklásukat. A mellékelt fényképek önmagukért beszélnek.

 

A zarándokok köszöntése a következőképpen történt.

 

Keresztvetés - köszöntés

 

P: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

H: Ámen.

 

P: Az Úr legyen veletek!

H: És a te lelkeddel!

 

Kedves zarándokok határon innen és határon túlról! Kedves Hívek!

 

Nagy tisztelettel, szeretettel és örömmel üdvözlöm kedves Mindnyájukat. Megkülönböztetett elismeréssel a Bükkaljáról indulókat, akikhez a zarándoklat során többen is csatlakoztak.

 

Sokan szerették volna látni azt, amit mi látunk és hallani azt, amit most hallunk. Az ötvenes években sokak vágya volt az, hogy a debrődi Szent László forrás ismét a kegyelem-osztás helye legyen. Akkor ezt sokan akadályozták. 

 

Lám, évek múltán – miután egy ideológia megbukott – újra indul a zarándoklat. Az emberek csendre, békére, szeretetre vágynak: Istenre és az igazi másikra.

 

Fogadjuk az Anyaszentegyház áldását, hogy a zarándoklat gyümölcsöt teremjen. Segítse elő az egységet határon innen és határon túl, mélyítse az összetartozást és a testvériséget a népek, a nemzedékek, a vallások és a világnézetek között.

 

A megáldott cipók pedig emlékeztessenek bennünket az Élet Kenyerére, Urunkra, Jézus Krisztusra, az égi Mannára, aki azért lett emberré és eledellé, hogy hittel, reménnyel és szeretettel vallhassuk: Krisztus kenyér s bor színében, Úr s Király a föld felett – forrassz eggyé békességben, minden népet, s nemzetet.

 

P: Az Úr a mi segítségünk!

H: Aki az eget és a földet alkotta!

 

P: Uram hallgasd meg könyörgésünket!

H: És kiáltásunk jusson eléd!

 

P: Könyörögjünk!

 

Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áldd meg ezeket a cipókat, mint ahogyan a pusztában az öt árpakenyeret megáldottad. Add, hogy aki ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.

H: Ámen.

 

Könyörögjünk.

 

Esdve kérünk, Istenünk! Vezesd, oltalmazd, és minden testi-lelki jóval áldd meg zarándokútra induló gyermekeidet. Add, hogy egész földi életük során jártukban-keltükben mindig érezzék gondviselő atyai jóságodat. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk - Üdvözlégy.

 

Közben szenteltvíz hintés.

Áldás

 

P: Az Úr legyen veletek

H: És a te lelkeddel.

 

A mi Istenünk, a menny és föld Ura,

aki a Szent László Király ünnepének kapcsán egybegyűjtött benneteket,

árassza reátok bőséges áldását a mennyből!

H.: Ámen.

 

Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma

és a Szentlélek hajléka legyetek,

mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei

egyszülött Fiában forrjanak eggyé!

H.: Ámen.

 

Engedje, hogy a megtisztult szív örömével

hordozzátok a bennetek lakó Istent,

és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt

a mennyei boldogságot!

H.: Ámen.

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten:

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek.

H.: Ámen.

 

P: Menjetek békével!

H: Istennek legyen hála!

 

A cipóosztás közben ének – 280. B. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat…

       

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Az útra indulók megáldása és a búcsúsok indítása Debrődre
|
Készítette: romkat.sk
|
close