A bodollói szárnyas-oltár kiegészítő részeinek megáldása

Gábor Bertalan | 11.7.2016

 

 

2016. július 10-én a bodollói Sarlós – Boldogasszony filiális templom búcsújának ünnepén főtisztelendő Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát megáldotta az új oltárkép kiegészített részeit, Király Tamás és Kis Virág Glória alkotását. Az itt élők nemes vágya, hogy az új oltárkép minden négyzetcentimétere Isten dicsőségét szolgálja.

 

Köztudott, hogy május 13-án Erdő Péter bíboros úr, érsekfőpásztorunk jelenlétében már megáldotta a templom akkor majdnem kész új szárnyas-oltárképét.

 

A búcsúi szentmise kezdetén a kiegészítő részekre az apát úr így kérte Isten áldását.

 

Mindenható örök Istenünk! Miután akaratodból Fiad, Urunk Jézus Krisztus emberi testet öltött, bátorkodunk Őt és szentjeid képmását szobrok és festmények alakjában elkészíteni, mert így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk és cselekedeteikről elmélkedünk, szent életük példájának követésére buzdulunk.

Kérünk, áldd meg kiegészítő részeit az új oltárképnek, amelyet szent Fiadnak és a Boldogságos Szűz Máriának, a mi Urunk Jézus Krisztus Anyjának, valamint szent és tiszteletreméltó kortársai tiszteletére és emlékezetére készítettünk.

Add kegyelmedet, hogy aki e kép előtt Fiadat, Urunkat, Jézus Krisztust, a Boldogságos szent Szüzet, a dicső apostolokat és szentjeidet könyörögve kéri és tiszteli, érdemeikért oltalmat nyerjen a földön és örök dicsőséget a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A könyörgés után az alkotók, Tamás és Virág kinyitották a szárnyas - oltárt és a szentmise a szokott módon folytatódott.

Az alkotók és az adakozók mindennemű áldozatát ezúton is köszönjük.

     

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
A bodollói szárnyas-oltár kiegészítő részeinek megáldása
|
Készítette: romkat.sk
|
close