A nemzet a nyelvében él, dalában érez és kultúrájával tanúskodik…

Gábor Bertalan | 20.8.2016

 

 

A makranci egyháztanács és az önkormányzat közös rendezésében és szervezésében 2016. augusztus 20.-án Makrancon a 17:00 órakor kezdődő ünnepi szentmisében az egybegyűltek az első szent magyar család közbejárását kérve, Ferenc pápa tanítása nyomán, azért esedeztek, hogy megerősödjenek az Isteni Irgalmasságba vetett hitben, növekedjenek a remény és a kultúra összhangjának keresésében, és tökéletesedjenek a szeretetben, hogy senki ki ne selejteződjön.

 

A szentmise főcelebránsa, főtisztelendő Takács Dénes, jánoki plébániai kormányzó volt. Szentbeszédet mondott a helyi esperes-plébános. A szentmisét ereklyés körmenet követett és megáldásra került az Újkenyér.

 

A makranci egyházközség hívei az 1907-ben felszentelt templomukat - ősi templomukhoz hasonlóan - Szent István Király tiszteletére emelték. Új oltárát, amelyben elhelyezést nyertek az első szent magyar család ereklyéi, 2007. április 21-én konszekrálta a főpásztor, Mons. Alojz Tkáč, kassai érsek. 

 

Az első ereklyés körmenetet 2012. augusztus 20-án tartották, faluk szülöttje, főtisztelendő Dr. Szalay László, nagyidai plébános atya vezetésével, aki a körmenet elején megáldotta a templom új toronyóráit. Második körmenetüket, a falu másik pap-szülöttje, főtisztelendő Gajdo József, az akkori jánoki plébános atya vezette.  

 

A harmadik körmenet után 2014. augusztus 20-án, megáldásra került a Fénykereszt. Szándékuk tudatos volt. Felsorakozva az első szent magyar család ereklyéi mögé, nyomukba szegődtek, hogy ezzel is jelezzék: a kereszt királyi útját járva, úgy akarnak élni, hogy ők is tiszták, hősök és szentek legyenek.

 

A negyedik körmenetet 2015. augusztus 20.-án főtisztelendő Bartal Károly Tamás, emeritus jászóvári apát úr vezetésével végezték, aki megáldotta az első szent magyar család domborművét, Szabó Imrefia Béla és Lukács János alkotását.

 

Az idén az ötödik körmenetre került sor, amelyet főtisztelendő Takács Dénes, jánoki plébániai kormányzó vezetett, akit a jelenlevők megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöttek. 

 

A szentmise végén a hármas ereklyét, az ősi, Szent-jobb jelképre helyezték, amelynek eredete eddig ismeretlen volt. Véletlenül találtak rá Makrancon, az egyik nyári-konyha padlásán. Restaurálását a Béres testvérek végezték. Csodálatos munkájukat ezúton is köszönet illeti.

 

A napokban megoldódott a rejtély egyik része. Az interneten böngészve megtalálták a Szent-jobb szimbólum eredeti helyét. Egy 1943. február 23-án készült fényképen jól látható, hogy Kassán a Szent-Mihály kápolna közelében volt felállítva az Országzászló, amely rúdjának tetejében volt elhelyezve ez a Szent-jobb szimbólum, amelyet 1945-ben ledöntöttek. Több mint valószínű, ekkor került elrejtésre Makrancon.

 

Mielőtt a feldíszített ereklyetartót az egyháztanács tagjai ismét a vállukra vették volna Szalay Gábor az Intelmek 8. pontját olvasta fel. Ezzel is kifejezve a készséget, hogy a múlt örökségéhez hűen akarnak ragaszkodni, hiszen „az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak”.

 

A körmenet alatt a helyi Asszonykórus vezetésével a Csángó üdvözlégy-et énekelték. Ünnepség az Újkenyér és a jelenlevők megáldásával zárult.

 

Lacko Mária, polgármesterasszony köszöntő beszédében többek között elmondta: 2012. augusztus 20.-án sokak álma és vágya teljesült, amikor megáldásra kerültek a toronyórák. Így templomuk tornya már nemcsak jól látható, de hallható is. Sőt, ezzel látható és hallható lett az a tagadhatatlan tény is, hogy a község Krisztus-hívői értik az idők jelét: tudatosan tanúságot kell tenni az evangélium közvetítette értékrendről.

 

Hálás szívvel mondott köszönetet azért is, hogy immár hagyománnyá vált községükben az első szent magyar család ereklyéivel megtartott Szent István-napi körmenet. A hármas ereklye - Szent István Király, Boldog Gizella és Szent Imre – ide jutásának, valamint a megtalált és felújított ereklyehordozónak - tagadhatatlan üzenetértéke van: az ember minden korban, minden helyen, minden helyzetben példaértékké válhat, ha annak a Krisztusi tanításnak a fényében él, aki egyedül mondta önmagáról: én vagyok, az út, az igazság és az élet.

 

Örömét fejezte ki afelett is, hogy a község 2014. augusztus 20-án újabb kinccsel gazdagodott. Felszentelésre került Danko István mestermunkája – az országban elsőként - a Fénykereszt, ami a hívek közadakozásából és az önkormányzat hathatós támogatásával történt, ezzel is jelezve, hogy felkiáltójelként készek felmutatni a keresztet, mint a szolidaritás, a sorsközösség vállalás szent jelét. Mostanság sok országban ledöntik a keresztet, meggyalázzák a keresztet, ezért ők fényes jelként állítják a falu szívébe érkezőknek, hogy e jelben győzni lehet. A kereszt által - égi pártfogóik: Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre életpéldája nyomán - családjaiknak, népüknek és nemzetüknek útmutatói, tanítói és tanúi akarnak lenni.

 

Mivel az életadáshoz erő kell és a kenyér az egyik ilyen nélkülözhetetlen eledel, ezért felkérte Dénes atyát, hogy szíveskedjen megáldani az Újkenyeret.

 

A polgármesterasszony az ünnepség végén megköszönte az együttünneplést. Az Asszonykórus, az önkormányzat és az egyházközség képviselőtestület tagjainak az aktív és készséges együttműködést. Reményét fejezte ki, senki sem bánta meg, hogy idejét velük, náluk és köztük töltötte. Tisztelettel kérte a megjelenteket, hogy vigyenek haza magunkkal egy-egy megáldott cipót. Otthon törjék meg és fogyasszák el szeretteikkel. A megáldott kenyér legyen jele és eszköze az összetartozásnak és a megmaradásnak azon helyen, ahová Isten születni engedte őket. Vigyék el szívükben Makranc jó hírét is. Mondják el, hogy az országhatár közelében van egy falu, ahol a nehézségek és az akadályok ellenére élnek még emberek, akik bátran őrt állnak a strázsán, mert van egy hely – a templom, van egy jel - a kereszt, és van egy ereklye, akiknek életpéldája üzenetértékű, hogy az életértéket lehet élni, menteni és tovább adni. Ezzel is bizonyítva a mondást: a nemzet a nyelvében él, dalában érez és kultúrájával tanúskodik…

 

FOTÓGALÉRIA


  

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
A nemzet a nyelvében él, dalában érez és kultúrájával tanúskodik…
|
Készítette: romkat.sk
|
close