Lelki nap Vadakkel atyával

Gábor Bertalan | 1.9.2016

 

 

2016. szeptember 29-én Csécsett Fedorka Zsolt csécsi plébános atya meghívására lelki napot tartott az indiai származású Dr. Joseph Vadakkel atya.

 

A dicsőítéssel, tanítással, Szent Pál, Szent Fausztina és Szent II. János Pál pápa ereklyés áldásával, Szentségimádással telt egész napos program szentmisével zárult, amelyben a jelenlevők testi és lelki gyógyulásáért imádkoztak. A szentzene szolgálatát a hími hívek egy csoportja végezte.

Fr. Dr. Joseph Vadakkel M.C.B.S. Indiából származik. Dél-India Kerala államában, Kallarkutty-ban született egy háromgyermekes család legidősebb gyermekeként 1965. január 16-án. A keresztségben a Sabu Sebastian nevet kapta. Indiában a hagyomány szerint Szent Tamás apostol is tevékenykedett és ahol az 1980-as években nagy lelki megújulás történt.

1971 és 1981 között egyházközségi (kongregációs) iskolába járt Kallarkutty-ban. Már gyermekként nagyon tisztelte és imádta az Oltáriszentséget. Sokat imádkozott, hogy jól ismerje a Szentírást, mélyebb és szorosabb találkozásra vágyott Istennel, mert tudta, hogy az teszi lehetővé számára, hogy hitelesen tegyen bizonyságot Istenről és minél több embert elvezessen hozzá.

 Az iskolai évek befejezése után csatlakozott a Legméltóságosabb Oltáriszentségről nevezett Missziós Kongregációhoz (M.C.B.S.), ahol a Joseph Vadakkel nevet kapta elöljáróitól. Teológiát és filozófiát tanult, majd 1993. december 29-én pappá szentelték.
Tanulmányai befejezése után lelki megújulás központokat alapított és a bibliai egyesületek vezetőjévé nevezték ki. Misszióját már az egyetemi évek alatt is végezte, melynek az „Eucharisztikus Láng” nevet adta. 1994-ben az Eucharisztikus Központ igazgatójává nevezték ki Keralában. Indián kívül a Fülöp-szigeteken is létrehozott evangelizációs központokat. Ekkortól tart lelkigyakorlatokat a világ különböző országaiban. 1997-ben hívták először Európába, hogy lelkigyakorlatokat vezessen. Azóta számos európai országban tart lelkigyakorlatokat: Svájcban, Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Franciaországban, Svédországban, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában.

Doktori tanulmányainak elvégzésére 2003-ban a Fülöp-szigetekre küldték, ahol az Asian Social Institute (Manila) intézményét választotta. Tanulmányai középpontjában az Eucharisztia, a Szentlélek, Jézus tüze a földön, az emmauszi történet, Szent II. János Pál pápa, valamint XVI. Benedek pápa tanításai álltak. 2008-ban sikeresen megvédte a „Az Eucharisztikus Láng Evangelizáció – Jézus Tüze a földön” címet viselő disszertációját. 2009-ben fejezte be doktori tanulmányait, doktori címét kitüntetéssel vette át. Néhány hónappal később a manilai egyetem oktatói karának tagjává választották.

 
A Fülöp-szigeteken folytatott tanulmányai során sem hagyott fel evangelizációs missziójával. 2006-ban az Eucharisztikus Láng Evangelizáció európai és más országokért felelős igazgatójává nevezte ki a társulat. 2007-ben egy Eucharisztikus Láng evangelizációs központot alapított Manilához közel, a helyi püspök engedélyével és áldásával. Rádióbeszélgetéseket tartott, és Eucharisztikus Láng címmel élő TV-műsora volt az Isteni Irgalmasság csatornán. Ezeken kívül lelkigyakorlatokat vezetett, gyógyító szentmiséket és szentbeszédeket tartott Montalban imahegyén.

Mozgalmát a szerzetesi kongregációja rendkívüli módon támogatja. Kerületi elöljárója megújította az Eucharisztikus Láng Evangelizáció európai és más országokért felelős igazgatói kinevezését és megadta neki az engedélyt, hogy Isten igéjét hirdesse, az Eucharisztiát ünnepelje, lelkigyakorlatokat, gyógyító szentmiséket és imákat vezessen, katolikus rádiókban és televíziókban beszéljen, imacsoportokat hozzon létre.
2009-ben Vadakkel atya apostoli áldást kapott XVI. Benedek pápától az Eucharisztikus Láng misszióért. Tevékenységét számos püspök és érsek is megbecsüli és támogatja Európában és Dél-Ázsiában. 2003 óta két könyvet írt: „Jézus letörli a könnyeidet” és „Jézus az Eucharisztikus Lángod” címmel. (Miriam-Verlag Kiadó, Németország).

Jelenleg ideje nagy részét Európában tölti, hogy misszióját végezze: hirdesse az evangéliumot és szemináriumokat, lelkigyakorlatokat vezessen különböző csoportoknak: családoknak, fiataloknak, papoknak, szerzetesnővéreknek és az Eucharisztikus Láng mozgalom tagjainak. Tanításai az Istennel való bizalmas kapcsolatra, a testi-lelki gyógyulásokra és a Szentlélek megtapasztalására irányulnak.

Missziója során, 2015 nyarán jutott el először Füzérre, ahol a több mint 250 résztvevőnek tartott háromnapos lelkigyakorlaton sokakra mély benyomást tett itteni szolgálatával. Elhozta közéjük és megtapasztalhatóvá tette a Szentlélek örömét, erejét és szeretetét az Oltáriszentségben jelen lévő Jézuson keresztül. Ottlétének egyik nagy gyümölcse a szombatonkénti félnapos és az első szombati egész napos, éjszakai Szentségimádások elindítása Füzéren, amelyek azóta is tartanak, sok jó gyümölcsöt teremve.

Valami hasonló indult el most Csécsen is, ahová az atya Füzérről érkezett, ahol másodszor tartott lelkigyakorlatot. Adja Isten, hogy a szűkebb pátriában is meggyújtott láng lobogjon, és soha ki ne aludjon.

A szentmise után a Joseph atya külön kívánságára elhozták neki a makranci oltárban őrzött hármas ereklyét, amit ő nagy tisztelettel és örömmel fogadott, és amivel megáldotta a legszűkebb munkatársait. Szent István király tette és a Szűzanyához való viszonya mély benyomást tett rá. Példaértékűnek tartja az ország felajánlást. Osztozik abban a reményben, hogy hittel megélt evangéliumi élet az egyházi élet újjáébredését eredményezi határon innen és határon túl.

 

 

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Lelki nap Vadakkel atyával
|
Készítette: romkat.sk
|
close