Görögkatolikus engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 14.9.2016

2016. szeptember 13-án Milan Chautur kassai görögkatolikus megyéspüspök - tizenegy pap együttmisézésével - vezette az ünnepi liturgiát a nagyszámú hívek jelenlétében a határ mindkét oldaláról. A jeles eseményt a Mária Rádió élőben közvetítette.

 

A papság a sekrestyében öltözködött. A ministránsok és a szoborvivők a kegyszoborral felsorakozva várakoztak. Becsengetésre felcsendült a közismert bevonuló ének: Hódolattal szól az ének… Elindult a menet, elől a kereszt, a kegyszobor, ministránsok, a papok, majd a megyéspüspök. A bevonulók az oltárhoz érve megvárták, amíg a kegyszobrot a helyére tették.

 

A helyi esperes röviden köszöntötte az egybegyűlteket.

Najdôstojnejší Pán biskup! Vysokodôstojný pán Vikár! Milí spolubratia! Drahí veriaci a pútnici z domova i zo zahraničia!  

S radosťou Vás všetkých pozdravujem na našom stretnutí Mimoriadneho Jubilejného Roka Milosrdenstva.

Sme vďační Božej prozreteľnosti, že znovu smieme tu byť a čerpať nové sily do budúcnosti. Hovorí sa: ukáž svoju minulosť, a ja ti poviem kto si! Je to síce istá časť pravdy, ale celková pravda je: ukáž svoju nádej, a ja ti poviem, kto si.

 

Podľa nádeje poznáme pravú tvár človeka. Pravou tvárou nádeje je Kristus, preto prichádzame sem každý mesiac, aby sme podľa vzoru a príkladu Nebeskej Matky, Matky Ježiša Krista kontemplovali túto svätú tvár a čerpali nádej do konkrétnej životnej situácie.

 

Főtisztelendő Atyák! Kedves rádióhallgatók és zarándokok határon innen és túlról! Kedves Hívek! Mutasd meg a reményedet és én megmondom, hogy ki vagy! A reményéről ismerhető fel az ember. Folytassuk közös imánkat a remény nagy ajándékáért, hogy bízni tudjunk az isteni Gondviselésben, mint a Szűzanya.

 

Otec biskup s úctou Vás prosím, veďte túto našu kontempláciu! Sláva Isusu Christu!

 

Az esperes ezután bejelentette az egyes titkok végzőinek névsorát.

 

Az első és a harmadik tizedet magyarul, a második és a negyedik tizedet szlovákul, imádkozták Hornyák Péter, nyugalmazott görögkatolikus parókus vezetésével. Az ötödik tized a bodollói hívek képviseletében hangzott el. Ezután következett a háromnyelvű - szlovák, magyar és ószláv - püspöki liturgia, amelyet szentségimádás zárt. 

 

A jelenlevők a ministránsok segédletével meggyújtották gyertyáikat közben szállt az ugyancsak közismert, kedves ének: Szép Íria tündökölt, május volt éppen. A szentségimádás is görögkatolikus liturgiában történt. A hirdetések után köszönetnyilvánítás következett, amelyet Király Antal, mérnök, az egyháztanács világi elnöke mondott.

 

Najdôstojnejší Pán Biskup!

Veľadôstojný pán Opát a ostatní duchovní Otcovia, vážený Pán Primátor s manželskou!

 

Je pre nás cťou a veľkým vyznamenaním, že ste nás poctili svojou vzácnou prítomnosťou, lebo vieme: kde je Biskup, tam je Cirkev, a kde je Cirkev, tam je Boh. Boh, ktorý je milosrdný, ktorý sa nikdy neunaví. My sa môžeme unaviť, ale Boh sa nikdy neunaví.

 

Tu, v škole Panny Márie sa to učíme a získavame nový elán. Pravidelne sa na tomto mieste modlíme nielen s kňazmi našej arcidiecézy, ale i s kňazmi iných diecéz, ba boli tu i otcovia biskupi z Maďarska, z Poľska a z Ukrajiny. Na pozvanie otcov Arcibiskupov Tkáča a Bobera, viedol naše odprosujúce stretnutie i Pán Kardinál Erdő, ktorý nás obdaril vzácnou relikviou Sv. Kráľa Štefana a požehnal krídlový oltár Navštívenia Panny Márie.

 

Na začiatku Mimoriadneho Roka Milosrdenstva sme si dali predsavzatie, že chceme pokračovať v modlitbách a odprosovaní, lebo stále jasnejšie vidíme a chápeme, že v minulosti sme my, zástupcovia staršej generácie veľa zanedbali v rámci katolíckej výchovy mladšej generácie. Bohužiaľ, musíme si kajúcne priznať a vyznať, že mnohokrát bolo v živote našich deti pre nás všetko prednejším, než ich osobná svätosť. Chceli sme mať múdre, šikovné a vzdelané deti, len nie sväté. A výsledok? Je úbohý: rozbité rodiny, voľná morálka, ľahostajný, nezodpovedný život.

 

Ale nevzdávame sa, lebo vieme, kde sa rozmnoží hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojní milosť (porov. Rim 5,20). Chceme konať úprimné pokánie a prosiť za seba a za obrátenie mladej generácie.

 

Preto Vás všetkých úpenlivo prosíme, aby ste vo svojich modlitbách pamätali na nás a podľa možnosti nás opäť navštívili.

 

Kedves Rádióhallgatók – határon innen és határon túlról! Főtisztelendő Atyák, kedves Hívek határon innen és határon túlról, kedves vendégek! A Bodolló-i egyháztanács nevében megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel szebbé, magasztosabbá tették ünnepünket. Ferenc pápa az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve meghirdetésével arra ösztönöz bennünket, hogy újra felfedezzük: Isten irgalmából senki sincs kizárva, ezért az Ő nagylelkűségét mindnyájunknak gyakorolni kell egymás iránt. Mi, itt a Szűz Anya iskolájában ezt az utat ismergetjük és tanulgatjuk, mert az Egyház - otthon, amely mindenki előtt nyitva van, senkit sem utasít el, aki őszinte szívvel vágyja az Istent. Isten feltétel nélkül mindent és mindig megbocsát! A nagy kérdés az, hogy mi mennyire vagyunk készek elfogadni a felkínált megbocsátást!  Erre kapunk itt ösztönzést és bátorítást. Ezért köszönjük a közös együttlétet, amikor kézzel fogható bizonyítékát látjuk annak, hogy mindnyájan Mária gyermekei vagyunk, egyetlen nép, akin megkönyörült az Isten. Köszönjük az összetartozás bizonyítékát. Köszönjük, hogy értjük az idők jelét és főpásztoraink előtt tanújelét adjuk az összetartozás, a sorsközösség vállalás és a felelősségtudat fontosságának.  

 

Otec Biskup, milí duchovní otcovia na znak našej úcty prijmite od nás kvety lásky a vďačnosti. Sláva Isusu Christu -  Pochválený buď Ježiš Kristus – Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Valóban. Az irgalmasság egy olyan út, amely a szívből indul ki és a kezünkig ér - mondta a minap a Szentatya. Az Úr Jézus lát minket, irgalmával meggyógyít bennünket, amikor azt mondja: „Kelj föl!”. Ezáltal már új szívünk van. Ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus által meggyógyított új szívvel be tudjuk tölteni az irgalmasság műveit és kezeink által segíteni és gyógyítani tudunk ott, ahol erre szükség van. „Az irgalmasság tehát egy olyan út, amelyik a szívből indul ki és a kezünkig ér, hogy azokkal irgalmasságot műveljünk” A szívben ugyanis megkapjuk az Úr Jézus irgalmasságát, aki nekünk mindent megbocsát, hiszen az Isten mindent megbocsát. Felemel bennünket. Új életet ad nekünk és mintegy megfertőz bennünket az együttérzésével.

 

Hála Istennek és köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a lelki találkozó méltó megünnepléséhez. Adja Isten, hogy a megbocsátott szív örömével és az Úr Jézus együttérzésével folytatva kezeink útját, továbbra is cselekedjük az irgalmasság műveit.

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Görögkatolikus engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close