Ünnepi megemlékezés a népfelkelés 60. évfordulóján

Gábor Bertalan | 24.10.2016

2016. október 23-án egyházközségünk hívő népe is megemlékezett a 60 évvel ezelőtti eseményekről. A szentmise hívek könyörgésében, miután Szalontay Ábel meggyújtotta a húsvéti gyertyát, Kuzma Ádám vezetésével, így imádkoztunk.

Testvérek! E jeles emléknapon könyörögjünk a mindenható, örök Istenhez. Lélekben boruljunk le alázattal szent Fölsége elé, imádkozzunk népünkért és a harctereken elesett hős testvéreinkért.

  1. Urunk, Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását: irgalmazz, és adj nekik megnyugvást az örök békesség honában! Hallgass meg Urunk!
  2. Urunk és Istenünk kegyelmedbe ajánljuk őket, ismerd el őket magadénak: ne emlékezz vétkeikre, amelyeket a meggondolatlanság zavarában, vagy a rossz kívánságok hevületében követtek el, örvendeztesd meg mindnyájukat szent színed látásával! Hallgass meg Urunk!
  3. Isteni Megváltónk, Jézus Krisztus, Te mondottad: „Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért.” Akikért most imádkozunk, nem kímélték önmagukat. Életüket áldozták értünk, épségünkért, testi-lelki-szellemi javainkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszthalálod végtelen érdemében! Hallgass meg Urunk!
  4. Urunk, segíts minket, hogy a drága vérrel megszerzett és megvédett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, érte dolgozni soha meg ne szűnjünk! Hallgass meg Urunk!
  5. Urunk, add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés és a hősies áldozathozatal szelleme áradjon mindnyájunkra! Hallgass meg Urunk!
  6. Urunk, óvj meg minket a dicsekvő lelkülettől, mert aki önmagát nagyra tartja, az megaláztatik. Hallgass meg Urunk!

Urunk és Istenünk, teremts bennünk csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában népünkért és nemzetünkért továbbra is mindent megtegyünk. Törvényeid és tanításod szerint élni a te dicsőségedre és embertársaink javára soha meg ne szűnjünk, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

     

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Ünnepi megemlékezés a népfelkelés 60. évfordulóján
|
Készítette: romkat.sk
|
close