Szülői értekezlet

Gábor Bertalan | 25.10.2016

 

30…Atyátok tudja, hogy szükségetek van rájuk.

31Inkább az Isten országát keressétek, és ezeket megkapjátok hozzá.

32Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát.“

(Lk 12,30-32) 

 

2016. október 25-én tartotta idei első szülői értekezletét a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény. Az ott elmondottak és hallottak margójára érdemes felidézni Ferenc pápa gondolatit, amelyeket aznap reggel fejtett ki a Szent Márta ház kápolnájában.

Ahhoz, hogy növekedjék Isten Országa, az Úr mindenkitől engedelmességet kér. A Szentatya óva intett attól, hogy túlságosan a struktúrákra és szervezeti felépítésre összpontosítsunk. Isten Országa nem egy helyben áll, hanem mozgásban van – figyelmeztetett. Boldogok, akik az Úr törvényében haladnak; vagyis nem elegendő tanulmányozni a törvényt, hanem vele együtt kell haladni.

A törvény az életért van, hogy segítse Isten Országának építését, az élet építését. A napi evangéliumi szakasz (Lk 13,18-21) arról beszél, hogy az Ország fejlődik, mozgásban van. Mi tehát Isten Országa? Talán egy jól felépített struktúra, rendben, pontosan elkészített ranglétrával, mindennel… és aki nem fér be oda, az nincs bent Isten Országában? – tette fel a kérdést a pápa.

 Nem. Isten Országával ugyanaz történhet, mint ami a törvénnyel történhet: mozdulatlanság, merevség. A törvény azért van, hogy haladjunk vele. Isten Országa is zarándokút. Nem állóvíz. Sőt mi több: Isten Országát minden nap építjük.

Jézus a példabeszédeiben a hétköznapi élet dolgairól beszél: a kovászról, amely nem marad kovász, mert végül elegyedik a liszttel, fejlődik és kenyér lesz belőle. Aztán a magról, amelyik nem marad mag, mert meghal és életet ad a növénynek, a fának. A kovász és a mag, mozgásban van, hogy létrehozzon valamit, miközben meghal. Nem azon múlik, hogy kicsi vagy nagy dologról van-e szó. A lényeg a haladás, a mozgásban levés, mert ebben megy végbe az átalakulás. Az az ember, aki látja a törvényt, de nem halad vele, az merev hozzáállást tanúsít.

Ehhez képest milyen magatartást vár el tőlünk az Úr ahhoz, hogy Isten Országa növekedjék köztünk és bennünk, és hogy mintegy kenyér és szállás legyen mindenki számára? – tette föl a kérdést a pápa, majd így válaszolt: engedelmességet.

Isten Országa a Szentlélek erejének való engedelmességben növekszik. A liszt nem liszt többé, átalakul kenyérré, mert enged a kovász erejének. A kovász hagyja, hogy összegyúrják a liszttel. Nem tudom, hogy van ez… a lisztnek nincsenek érzései, de talán járhat némi fájdalommal az, ha összegyúrják? Aztán pedig hagyja magát megsütni, nem? Az Ország is ilyen… így növekszik, aztán eledele lesz mindenkinek. A liszt engedelmeskedik a kovásznak, megkel. Isten Országa is ilyen.

A Szentléleknek engedelmes ember is növekszik és ajándék lesz mindenki számára. A mag is engedelmes, hogy termékeny legyen, elveszíti mag mivoltát és mássá, egy sokkal nagyobb dologgá válik: átalakul. Ilyen Isten Országa is: megy előre. Halad a remény, a teljesség felé.

Isten Országát – folytatta gondolatmenetét a pápa – minden nap építjük, engedelmeskedve a Szentléleknek. Ő az ugyanis, aki egyesíti kis kovászunkat vagy magunkat az erejével és átalakítja azt, hogy növekedjen. Ha azonban nem haladunk előre, merevekké válunk. Merevségünk miatt környezetünk árva, apátlan lesz, mert a merev emberek urak és nem atyák.

Isten Országa olyan, mint egy anya, amelyik növekszik és termékeny, odaajándékozza önmagát, hogy a gyermekeinek élelmük és szállásuk legyen, az Úr példájára.

Kérjük a kegyelmet, hogy engedelmesek legyünk a Szentléleknek. A Szentléleknek való engedelmesség az, ami által növekszünk és átalakulunk, mint a kovász és a mag.

Az Úr adja meg mindnyájunknak az engedelmesség kegyelmét a Szentlélekben.

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Szülői értekezlet
|
Készítette: romkat.sk
|
close