Megemlékezés a halottakról a temetőn Mindenszentek ünnepén

Gábor Bertalan | 2.11.2016

 

Mint minden éven, úgy az idén is megemlékeztünk elhunyt szeretteinkről a Szepsi temetőben, Schmotzer Péter, papnövendék segédletével.

 

A feltámadt Krisztust jelképező gyertyák imbolygó fényében emlékeztünk elhunyt szeretteinkre. Az élők és holtak világát – hitünk szerint – a feltámadt Krisztus köti össze. Ő, a világ világossága, aki utat mutat nekünk, a földi élet zarándokútját járóknak az ég, az örökhaza felé, elhunytjaink számára pedig fényeskedik, mint örök világosság.

 

Tehát a halottakra való emlékezés számunkra, már nemcsak gyász és szomorkodás, hanem bizakodás is, mert átcsillan rajta az örökélet hite, a feltámadás, a viszontlátás, a teljesség reménysége. Ezért valljuk szinte naponta – Hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet. Most is, ebben a hitben, reményben és szeretetben, emlékeztünk azokra, akik előttünk járták az élet útját, de már béke álmát alusszák.

 

Közös emlékezésünket a hitünk megvallásával kezdtük, majd 15 könyörgésben 15 célcsoport tagjaiért imádkoztunk. Az első gyertyát az elhunyt pápákért és püspökökért, a második gyertyát az elhunyt lelkipásztorokért, a harmadik gyertyát elhunyt szüleinkért és nagyszüleikért gyújtottuk meg. A negyedik gyertyát elhunyt rokonainkért, az ötödiket az elhunyt kántorokért, a tanítókért, a nevelőkért és hitiktatókért, a hatodikat az elhunyt sekrestyésekért, harangozókért és templomtakarítókért. A hetediket templomunk, plébániánk és középületeink elhunyt építőiért, fenntartóiért, és anyagi támogatóiért. A nyolcadikat népünk elhunyt politikusaiért, a társadalmi és közélet vezetőiért, a kilencediket az elhunyt ellenségeinkért, üldözőinkért, rágalmazóinkért, és rosszakaróinkért. A tízediket azokért, akiket megbántottunk, és akiknek lelki kárt okoztunk. A tizenegyediket azokért, akiket életünk során megbotránkoztattunk, bűnre csábítottunk és esetleg most miattunk szenvednek. A tizenkettedik gyertyát a háborúk, az üldözések, a lágerek és a koncentrációs táborok elhunyt áldozataiért, a tizenharmadik gyertyát a temetőnkben nyugvó összes halottért, és községünk minden halottjáért, akiknek teste idegen földben pihen. A tizennegyedik gyertyát azokért, akiknek már hozzátartozói nem élnek, akikről megfeledkeztek, vagy akikért már külön senki nem imádkozik. A tizenötödik gyertyát azokért a meg nem született gyermekért, akik spontán magzatvesztés vagy művi vetélés áldozatai lettek.

 

Az emlékszertartásban elhangzott Mgr. Mihályi Molnár László, középiskolai tanár, az egyháztanács világi elnöke előadásában Dienes Valéria verse.

 

Jön az Isten

 

Jön az Isten

Útja titkos út

Végtelenből

Végtelenbe fut

Minden percet

Öröklétbe állít

Odahallja

Emberek imáit

 

Jön az Isten

Három és az Egy

Nem tudod, hogy

Honnan merre megy

Nem találod,

Mégis lelked mása

Megmondotta:

Benned lesz lakása

 

Jön az Isten

Érthetetlenül

Sose láttad

S benned elmerül

Átutazza

Véled ezt a Létet

Öröklétben

Füröszti az élted

 

Jön az Isten

Vár, ha rád talál

Hűs kezével

A fehér halál:

Átemelnek

Óvatosan, szépen

Eggyel több lesz

Kiírva az égen

 

Jön az Isten

Három és az Egy

Látod már, hogy

Honnan merre megy

Hazatértél

Nem hiányzik semmi

Elindultál

Mindörökké lenni…

 

Jön az Isten

Ne szűnj meg soha

Ő hívott meg

Tégedet oda

Hol a lelket

Találkára várja

Tárt karokkal

Isten Szűzleánya

 

Jön az Isten

Nem vársz hasztalan

Benned él és

Éleszt untalan

Elfeledte

Bűneidet régen

Letörölte

Nevedről és Égen

 

Jön az Isten

Közel van, ne félj

Átvezet majd,

Nem sötét az éj

Felvilágol

Benned majd a lelke

Aki élted

Egykor rád lehelte.

 

Jön az Isten

És megérkezel,

Aki küldött

Újból rád lehel

Hazaértél

Új szíved megdobban

Feltámadtál

Örök otthonodban

 

Jön az Isten

Nincs több állomás

Hegytetőn

A végső áldomás

Elszakadtál

Megérkeztél végre

Kifüggesztik

Nevedet az égre.

 

A megemlékezés ünnepi áldással zárult.

 

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Megemlékezés a halottakról a temetőn Mindenszentek ünnepén
|
Készítette: romkat.sk
|
close