Vasárnap világszerte bezárták az irgalmasság szent kapuit

Gábor Bertalan | 14.11.2016

A Szentatya, Ferenc pápa tavaly, 2015. december 8-án a római Szent Péter Bazilika Szentkapuján áthaladva megnyitotta az Irgalmasság Rendkívüli Szentévét, ami ez év november 20.-ig tart. A világegyház egyházmegyéiben 2016. november 13-án zárult az Irgalmasság rendkívüli szentéve.

A Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala november 7-én, közzé tette a részben már ismert tényt, hogy a vatikáni Szent Péter-bazilika kivételével a világ összes templomában november 13-án, vasárnap zárják be az irgalmasság szent kapuit.

A hivatal egyúttal meghatározta a szent kapuk bezárásának időpontját a római bazilikákban. Ennek megfelelően november 13-án, vasárnap a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában délután 5 órakor, a Lateráni Keresztelő Szent János-bazilikában este fél 6-kor, a Santa Maria Maggiore-bazilikában pedig este 6-kor kezdődött a szent kapu bezárásának ünnepi szertartása.

Főpásztorunk Mons. Bernard Bober, érsekmetropolita a kassai Árpád-házi Szent Erzsébet székesegyházban délelőtt zárta le a jubileumi évet. A főpásztor a szűkebb pátriában a rendkívüli szentév és a jubileumi kapu ünnepélyes bezárásának szentmiséjét - a többi kapuzárásokhoz hasonlóan - a helyi esperes-plébánosra bízta, akivel együtt miséztek, illetve a bűnbánat szentségét szolgáltatták ki:

 

Főtisztelendő

  1. Kondás András, görögkatolikus parókus,
  2. Tóth István hidvégardói plébános,
  3. Hornyák Péter, nyugalmazott görögkatolikus parókus,
  4. Gocsík József, szepsi görögkatolikus parókus,
  5. Fábry Péter, okleveles mérnök, perényi plébános,
  6. Fedorka Zsolt, csécsi plébános,
  7. Dusan Harvilik, káplán.

 

Az oltárszolgálatot a plébánia ministránsai végezték. Orgonált Bányász Emőke, okleveles kántor. Közreműködött Bodnár Attila, okleveles mérnök, karnagy. A szlovák nyelvű énekeket Peter Vysokai, kántor kísérte és vezette. Énekelt a makranci ifjúsági énekkar és a Živena szlovák asszonykórus.

 

Az ünnepi szentmise az adakozók szándékára lett bemutatva, nem feledkezve el azok szándékáról sem, akik a Mária Rádió vagy az internet segítségével kapcsolódtak ünnepségünkbe a www.romkat.sk honlapról.

 

Engesztelő imatalálkozó a Jubileumi Kapu ünnepélyes bezárásával kezdődött. Miután az ünnepi asszisztencia a jubileumi kapun áthaladt bezárták az ajtót. Az ünnepi menet élén az oltár elé hozták az egy hónapja Bodollón felszentelt Fatimai Kegyszobrot – Király Tamás és Kis Virág Glória alkotását, hogy az egybegyűltek e nagyszerű műalkotás segítségével könnyebben tudják szemlélni Fatima üzenetét: Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat…

 

A hívek a helyükön maradva, a képernyőn követhették az eseményeket. A jubileumi himnusz néhány verssora közös éneklése után becsengetésre felcsendült a közismert Mária-ének: Hódolattal szól az ének...

 

Az ünnepséget a főcelebráns így vezette be: Az Irgalmasság rendkívüli szentéve a végéhez közeledik. Benne lehetőségünk volt megtapasztalni a kegyelem és az irgalom különleges idejét. A most kezdődő eucharisztikus ünneplésünkben dicsőíteni akarjuk Istent és hálát akarunk adni Neki a Tőle kapott ajándékokért. Hálaadásunk kezdetén kérjük az irgalom vigaszát. Ezért ismerjük be bűnösségünket. Kérjünk bocsánatot Istentől és megbocsátva egymásnak, lélekben kérjünk bocsánatot egymástól is.

 

A szentmise a szokásos módon folytatódott. A szentáldozás után örömmel adtunk hálát Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Atyjának a Szentlélekben, hogy a kegyelem évében, Fia által sok lelki és mennyei áldással halmozott el minket. Megköszöntünk, hogy az irgalmasság és a megtérés becses ideje mindnyájunknak megadatott. Örömünket és hálánkat az isteni irgalmasságért, amely nemzedékről nemzedékre tart, a mennyei édesanya, a Boldogságos Szent Szűz hálaimájával – a Živena szlovák asszonykórus előadásában - és a Te Deum éneklésével fejeztük ki.

A katolikus egyház több mint hétszáz éves hagyományának megfelelően az 1300-as első szentévtől kezdődően csak a római nagy bazilikák szent kapui nyíltak meg az adott rendes vagy rendkívüli szentév során. Ezt a hagyományt bővítette ki Ferenc pápa, amikor tavaly az irgalmasság jubileumának meghirdetésekor kifejezetten kérte, hogy a helyi egyházakban is legyen lehetőség a szent kapukon való átlépésre, mégpedig az egyházmegyék legjelentősebb helyein. Éppen ezért minden egyházmegyében a püspök és az egyházmegyei szenátus jelöltek ki templomokat.

A szentév kezdetén Federico Lombardi szentszéki szóvivő újságírói kérdésre, mely a szent kapuk száma után érdeklődött, a következő választ adta: „Nem tudom, hány szent kapu nyílik a világ különböző egyházmegyéiben. Van, ahol három, másutt hat vagy kilenc nyílik meg, ez valóban egy teljesen új helyzet az egyház életében, hiszen erre eddig nem volt példa. A világon most 2 898 egyházmegye van, és ha mindegyikben átlagban hárommal számolunk, akkor mintegy tízezer szent kaput nyitnak meg.”

Olaszországban sok szent kapu nyílt: Bergamo egyházmegyében például harmincöt; a hatalmas milánói ambroziánus egyházmegyében mindössze hat szent kapu várta a híveket, de Angelo Scola bíboros, érsek további ötvenkilenc úgynevezett penitencia templomot jelölt ki a rendszeres gyóntatásra a jubileumi szentév során; Novarában hat kaput nyitottak; Genovában Angelo Bagnasco bíboros mindössze két templomot jelölt ki, melyekben szent kaput nyitottak.

Jelképes értékű esemény volt a szentév kezdetének vigíliáján, hogy Ferenc pápa a Közép-afrikai Köztársaságban, Bangui székesegyházában nyitotta meg a jubileum első szent kapuját. Manilában Tagle bíboros öt szent kaput nyitott meg. Kambodzsában a XVI. Benedek nevét viselő katolikus centrum templomában lehetett átmenni a szent kapun, a kambodzsai vértanúk emlékét őrző múzeum mellett. Kínában a pekingi székesegyházban léphettek át a hívek a szent kapun, valamint a Szentkereszt- és a Kínai Miasszonyunk-kegyhelyen. A Szentföldön Jeruzsálemben, a Getszemáni-kert Szenvedés-bazilikájának szent kapuja fogadta a zarándokokat. Gázában a plébániatemplomban nyílt szent kapu.  A főként kurdok lakta észak-iraki Erbílben pedig egy menekülttábor sátorkápolnájának a bejáratát alakították át szent kapuvá.

 

            Az ünnepi szentmisén meglepően sokan részt vettek, annak ellenére, hogy az esperesi körzet két plébániatemplomának is búcsú ünnepe volt s így az atyák elfoglaltabbak voltak, mint máskor.

            Hálás köszönet mindenkinek, aki bármi módon kivette részét a szertartás méltóságteljes ünneplésében.

 

 

 FOTÓALBUM itt:

 

VIDEÓFELVÉTEL itt:

 

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Vasárnap világszerte bezárták az irgalmasság szent kapuit
|
Készítette: romkat.sk
|
close