Az ünnepi szentmise Ádvent 1. vasárnapján.

admin | 28.11.2016

Esperes-plébánosunk a becsengetés után a ministránsokkal a Jézus Szíve oltárhoz vonult, közben a hívek a kántornő vezetésével a Jubileumi himnusz bevezetőjét énekelték. Misericordes sicut Pater… A miséző pap a következő szavakat intézte az egybegyűltekhez:

 

Kedves Hívek!

Mielőtt templomunkban megkezdenénk az új egyházi év első szentmiséjét, adjunk hálát az Irgalmasság rendkívüli évében kapott kegyelmekért.

Imádkozzunk!

Ó, Atyánk, aki szent vagy és mindenható a szeretetben!

Aki Fiadban, a Szűz Máriától született Jézus Krisztusban

kinyilvánítottad végtelen irgalmasságod arcát,

a jubileumi szentév lezárásakor gyermeki bizalommal kérünk:

nézz ránk jóságosan, imádságban itt összegyűlt népedre.

 

Miközben hálásan megköszönjük a kapott kegyelmi ajándékokat:

irgalmas szereteted gyengédségét,

a szavakban és a tettekben megnyilvánuló tanúságtételre hívó bátorításodat - bezárjuk a Jubileumi Kaput.

 

A megszentelő Lélek újítsa meg reménységünket a Megváltó Krisztusban,

aki eljövendő Országába biztonságosan vezeti azokat,

akik őszinte szívvel keresik Őt - az egyetlen Kaput,

aki mindig nyitott Kapu marad az Őt szeretők számára.

 

Legyen ezért tisztelet és dicsőség:

az Atyának, az élet Teremtőjének és Fenntartójának,

a mi Királyunk, Urunk, Jézus Krisztus által,

a vigasztaló Szentlélekben, most és mindörökkön örökké!

Ámen!

Az imádság után a miséző pap koszorút helyezett el az ajtóra és lezárja azt. A menet az oltárhoz vonult, ahol a pap megtömjénezte az oltárt, közben a hívek a Harmatozzatok égi magasok... című ádventi miseéneket énekelték. A keresztvetés és a köszöntés után a pap a rövid bevezetőt mondott, majd megáldotta az ádventi koszorúkat és a gyertyákat:

Pap: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

Hívek: Ámen.

 

Pap: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje, legyen mindnyájatokkal.

Hívek. És a te lelkeddel.

 

Pap: Kedves Hívek! Hála Istennek, immár vidékünkön is kedves hagyománnyá vált, hogy a Karácsonyt megelőző időszakban, ádventi koszorúkkal díszítjük nemcsak templomainkat, de otthonainkat, sőt tereinket is. Lehet, hogy egyeseknek ez csak dekoratív elem, de nekünk, katolikus keresztényeknek, áhítatunk elmélyítését és lelki előkészületünk fokozását segíti elő. Kérjük ezért Isten áldását önmagunkra, valamint igyekezetünkre és jó feltételeinkre, hogy ádvent napjaiban növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben. Imádkozzunk közösen: Áldunk téged, Istenünk.

 

Ministráns: Istenünk, te teremtettél mindent, mert te vagy a szeretet és te vagy az élet forrása.

Nép: Áldunk téged, Istenünk.

Ministráns: Te Fiadban világosságot és életet adsz nekünk.

Nép: Áldunk téged, Istenünk.

Ministráns: Szentlelkeddel megvilágosítod szívünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg minket.

Nép: Áldunk téged, Istenünk.

 

Pap: Könyörögjünk.

Jóságos Istenünk, köszönjük neked, hogy ebben az évben is megadod nekünk ádvent szent örömét és reménnyel, bizalommal várhatjuk Fiadat, a mi Üdvözítőnket. Kérünk, áldd meg + ezeket az ádventi koszorúkat, hogy az örökélet szent jeleként s a szentek közösségére figyelmeztessenek minket és add, hogy az elkövetkező napokban egyre erőteljesebben növekedjünk a te kegyelmedben. Krisztus, a mi Urunk által.

Nép: Ámen.

 

Pap: Könyörögjünk.

Irgalmas Istenünk, te világosságként küldted Fiadat e világba. Kérünk, áldd meg + ezeket a gyertyákat. Ádvent napjai emlékeztessenek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani. Add, hogy amikor vasárnaponként új gyertyát gyújtunk, újabb erővel növekedjék bennünk Krisztus iránti szeretetünk. Készítsd elő szívünket születésének méltó megünneplésére és add, hogy egykor színről színre láthassuk Fiadat, aki maga a Kegyelem, az Út, az Igazság és az Élet. Ezt kérjük Tőled Krisztus, a mi Urunk által.

Nép: Ámen.

 

A miséző pap meghintette az ádventi koszorúkat, ill. a népet, majd két gyerek – Kuzma Barbara és Kuzma Ádám a Boldog Salkaházi Sára Alapiskola növendékei verset mondtak. Barbara meggyújtotta az első gyertyát és folytatódott a szentmise, mint máskor.

 

/Barbara/

Ádventet ünneplünk, kis Jézusra várunk, hogy szent kegyelmével jó útra találjunk. Bánattal, de hittel várjuk segítséged, hogy Karácsony napján, köszönthessünk Téged.

 

/Ádám/

Ó, Sátán, te minden gonoszságnak lelke, emberi boldogság tönkretevője. Istennek, embernek rosszakarója, vereséged nincs messze, közeleg az Óra.

 

FOTÓgaléria itt

 

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Az ünnepi szentmise Ádvent 1. vasárnapján.
|
Készítette: romkat.sk
|
close