Első gyertyagyújtás az iskolai részek ádventi koszorúján

Gábor Bertalan | 27.11.2016

 

 

Hála Istennek, immár vidékünkön is kedves hagyománnyá vált, hogy a Karácsonyt megelőző időszakban, ádventi koszorúkkal díszítjük otthonainkat, munkahelyeinket, sőt tereinket is. Lehet, hogy egyeseknek ez csak dekoratív elem, de nekünk, katolikus keresztényeknek, áhítatunk elmélyítését és lelki előkészületünk fokozását segíti elő.

 

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei és tanárai 2016. november 28.-án több helyen összegyűlve azért találkoztak, hogy közösen kérjék Isten áldását igyekezetükre és jó feltételeikre: ádvent napjai a hitben, a reményben és a szeretetben való növekedést szolgálja.

 

Nagy István igazgató úr kérésére, Vakles Attila, görögkatolikus parókus és Gábor Bertalan esperes-plébános így áldották meg az egybegyűlteket, a koszorúkat és a gyertyákat.

 

Mindenható Atyánk, te teremtettél mindent, te vagy a Szeretet és az Élet forrása. Te Fiadban világosságot és életet adsz nekünk, és Szentlelkeddel megvilágosítod szívünket, hogy megértsük, milyen reménységre hívtál meg minket. Köszönjük neked, hogy ebben az évben is megadod nekünk az ádventi örömet, és reményteli bizalommal élhetjük át Fiadnak, a mi Üdvözítőnknek áldott érkezését.

 

Gyermeki bizalommal kérünk: áldd meg ezeket az ádventi koszorúkat, hogy mint a remény jele, az örök életre s a szentek közösségére figyelmeztessen minket, és add, hogy ezekben a napokban növekedjünk a te kegyelmedben.

 

Te világosságként küldted Fiadat e világra, áldd meg ezeket a gyertyákat. Ádvent napjai emlékeztessenek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani. Add, hogy amikor vasárnaponként új gyertyát gyújtunk, újabb erővel növekedjék bennünk a Krisztus iránti szeretet. Készítsd elő szívünket születésének megünneplésére, hogy a Karácsony örömére és békéjére egyre méltóbbak legyünk és egykor színről-színre láthassuk Fiadat, akit kegyelem és igazság tölt el, s aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

A könyörgés után az idén a növendékek legfiatalabbjai Drescher Boglárka és Lacza Viktor gyújtották meg az első gyertyákat. 

 

Az első gyertya fénye az ószövetség népének több évezredes szerény, reménysugaras hitének a beteljesedését jelképezi, amelyről Zakariás próféta egykor így jövendölt (Zak 2,10). „Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme, én majd eljövök, és benned lakom."

 

Magunkon tapasztaljuk, hogy mennyire esendő az Isten nélküli ember. Sokan ma is minden örömüket csupán a földi javak élvezetében keresik, amelyek előbb utóbb kiábrándultsággal végződnek.

 

Ebbe a sikertelen próbálkozásba és kilátástalanságba úgy világít be Isten ígéretének reménysugara, mint az ádventi koszorú gyertyáinak fénye a decemberi szürkületbe. Intve bennünket arra, hogy elhagyatottságunkban egyetlen vigaszunk és eligazítónk Jézus Krisztus!

 

Az ünnepi áldás előtt Kuzma Barbara a következő verssel köszöntötte az egybegyűlteket:

 

Ádventet ünneplünk, kis Jézusra várunk.

Hogy szent kegyelmével jó útra találjunk.

Bánattal, de hittel várjuk segítséged,

Hogy Karácsony napján, köszönthessünk Téged.

 

Imádkozzunk!

Jóságos Istenünk, köszönjük, hogy elküldeted nekünk Fiadat, aki egyetlen reményünk és üdvösségünk, mert Szívét ajándékozta az embereknek. Mit adhatunk érte cserébe Neked és embertársainknak? - Nagylelkűséget.

Istenünk add, hogy ebben az ádventi szent időben, mi is merjünk nagylelkűek lenni, amint Te vagy irántunk! Ezt kérjük Tőled, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

 

    

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Első gyertyagyújtás az iskolai részek ádventi koszorúján
|
Készítette: romkat.sk
|
close