Hálaadó szentmise Bodollón

Gábor Bertalan | 13.12.2016

Hálaadó szentmise Bodollón

 

2016. december 13.-án volt Bodollón az esztendő utolsó fatimai engesztelő imatalálkozója. Köszönet a Gondviselésnek, hogy immár több mint 14 éve havi rendszerességgel találkozhatnak itt a hívek a határ mindkét oldaláról.

 

Ez az esztendő több szempontból is jubileumi volt. Az idén emlékeztek a bodollói templom felszentelésének a 20. évfordulójára és Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek 10 évvel ezelőtti látogatására, amikor Alojz Tkáč, kassai érsek kérésére elhozta a jubiláló makranci templom részére a Szent István ereklyét, amit azóta kiegészítettek, boldog Gizella és Szent Imre ereklyéivel, és így közvetlen közelünkben együtt tapasztalhatják az első szent magyar család különös oltalmát és pártfogását.

 

Erdő Péter bíboros a jubileum kapcsán az idén is meglátogatta az egyházközséget, amikor Bernard Bober kassai érsek-metropolita meghívására megáldotta a templom csodálatra méltó szárnyas-oltárképét, Király Tamás és Kiss Virág Glória alkotását, akik két hónappal ezelőtt egy újabb kinccsel gazdagították a templomot, szoborba faragták a Szűzanya fatimai üzenetét: bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Sokan mondják, hogy mindaz, aki őszinte szívvel keresi a Szűzanya tekintetét, keresése nem marad eredménytelen. Modern képmeditáció ez a javából, amiért ismételt köszönetet az alkotóknak.

 

Hasonló köszönet a szentmise főcelebránsának, Böőr Roland plébános atyának, aki fáradságot nem ismerve végzi nagyszerű lelkipásztori munkáját a bodrogközi radi plébánián és környékén. Köszönet, hogy meglátogatta a közösséget, s jelenlétével és elmélkedésével bátorította az egybegyűlteket, akik méltó kitüntetéseihez szintén szívből gratuláltak. Erőt, egészséget kívánva neki, a Szűzanya oltalmát és a radi vértanúk közbenjárását, hogy mindennemű nemes igyekezetét mihamarabb siker koronázza.

 

Különös köszönet jutott kifejezésre Taskó Lászlónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Borsod – Abaúj – Zemplén megye, megyei szervezete elnökének is és minden jóakaratú gazdának és adakozónak, hogy 2016. szeptember 20.-án Szendrőn 2000.- kg lisztadományt ajándékoztak a szepsi esperesi körzetnek abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán.

 

Az adományozottak mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutottak, hogy a liszt egy részét tovább ajándékozzák a helyi iskolák étkezdéinek, a Szent Erzsébet Idősek Otthonának és a rászoruló roma családoknak. Süttetnek több óriási karácsonyi kalácsot is, amelyet az esperesi körzet plébánosai az egyes plébániatemplomokban az éjféli szentmisék után megáldanak, megszegnek és megtörnek. Ezzel is eleget szeretnének tenni az adakozók nemes szándékénak, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk - hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában, határon innen és határon túl.

 

Az ünnepség végén Király Antal, az egyháztanács világi elnöke mondott köszönetet Zachariás István, Kassa megye alelnökének és a megjelent vendégeknek a határ mindkét oldaláról, kifejezve abbéli reményét, hogy látva látszik az imatalálkozók gyümölcse. A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei néhány egyházi énekkel kedveskedtek, ezzel is jelezve az imatalálkozók lelki gyümölcsének tagadhatatlan létét.

 

Köszönetet mondott a papok áldozatkész szolgálatáért is, hogy az összetartozás napi rendszerességgel lelkileg is megvalósul a szűkebb pátria templomaiban, amikor a hívek Urunk, Jézus Krisztus találékony szeretete révén, anyanyelvükön hallhatják az ige szavát és az Eucharisztiában a kenyeret megtörve szent Testét vehetik magukhoz és a bor színe alatt szeretetvérét megízlelve jócselekedetre bátoríttatnak. Köszönet mindazoknak is, akik rásejtenek erre a különös egységre és építik azt.

 

Az egyháztanács szeretettel hív és vár a jövőben is a hónap 13. napján minden engesztelőt Bodollóra, hogy együttesen keressék és találják meg a találékony és a tevékeny szeretet gyakorlásának leghatékonyabb módját, és így minden ellenkező előjel, akadály, határ ellenére népünk egy legyen a keresztény hitében, erkölcsében és önazonosságában.

 

ADOMÁNYOZÓ LEVÉL

 

VIDEÓ (hírek.sk)

 


   

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Hálaadó szentmise Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close