A Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

Gábor Bertalan | 22.12.2016

 

2016. december 22-én délelőtt közös bűnbánatra és eucharisztia ünneplésre gyűlt össze a tantestület vezetésével az iskola diáksága. Az esperesi körzet papjai miután kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, Mons. Pásztor Zoltár, püspöki helynök vezetésével szentmisében adtak hálát az eddig kapott kegyelmekért. A szentbeszédet P. Puss Sándor SJ. atya tartotta. Az evangélium alapján párhuzamot vont Szűz Mária és a hallgatóság engedelmessége között, arra bátorítva őket, hogy legyenek hűséges hallgatói és befogadói a kimondott és a megtestesült Igének. 

 

A szentmise záró részében átadásra került a diákság és a hívek adománya, amelyet a „Jónak lenni jó” és „Ajándékozz egy kiló szeretetet” akció keretében hoztak el a templomba.

 

Amint arról már hírt adtunk, néhány évvel ezelőtt a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, minden magyarországi megye és a határon túl élők egy-egy csoportja liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán. Taskó József, a kamara B-A-Z megye, megyei elnöke 2016. november 20-án, Szendrőn a szepsi esperesi körzetnek 2000.- kg lisztet ajándékozott, amit 2016. december 13-án Bodollón a Fatimai engesztelő imatalálkozó keretében ünnepélyesen át is adott.

 

Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy részét tovább ajándékozza a város és a környék néhány iskolai étkezdéjének, valamint a Szent Erzsébet Idősek Otthonának. A fennmaradó részből Az OLAJOS PÉKSÉG közreműködésével Karácsonyra egy-egy kenyeret süttetett a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény családjai asztalára, valamint az esperesi körzet plébániai templomainak. Ezzel kívánt eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

 

Miután a Helynök atya megáldotta a kenyereket és a jelenlevőket, hogy Isten bőséges áldása kísérje továbbra is az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot, a diákoknak, a tanároknak és a lelkipásztoroknak szétosztotta a kenyereket.

 

Az intézmény református vallású tanárai és diákjai Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a református templomban gyűltek össze gyermek istentiszteletre, amelynek végén átjöttek a katolikus templomba, ahol a nagytiszteletű úr hasonlóképpen cselekedve megáldotta a gyülekezetet.

 

Az áldás után a diákok hazamentek. A papság a szentmise után meglátogatta a Szent Erzsébet Otthon két bennlakóját, főtisztelendő Stász Dezső, Máté atyát és nagytiszteletű Gyüre Zoltán, református nyugalmazott lelkipásztort, akik örömmel fogadták a látogatókat. Köszönetük jeléül megáldották őket, amit mindnyájuk nevében a Helynök úr viszonzott.

 

A lelki találkozó a papság és a tantestület közös ebédjével ért véget, ezzel is erősítve a megmaradás és az összetartozás szálait. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

 

Fotógaléria itt:

 

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
A Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása
|
Készítette: romkat.sk
|
close