A kassai papnevelő intézet növendékei Szepsiben

Gábor Bertalan | 13.2.2017

2017. február 12-én Dr. Štefan Novotný, rektor és JCLic. Andrej Kačmár, vicerektor vezetésével meglátogatta egyházközségünket a kassai Borromeo Szent Károly papi szeminárium 16 tagú szkólája.

A szemináriumi énekkarnak 19 tagja van. Egyik feladatuk, küldetésük, hogy elősegítsék a szent zene áhítatos templomi és liturgikus szolgálatát. A kórust Rastislav Gönci, harmad éves kispap vezeti, az orgonakíséretet Lukáš Mohler, negyedéves kispap biztosítja. Tagjai rendszeresen közreműködnek a csütörtöki latin szentmiséken, valamint a vasárnapi és a parancsolt ünnepek liturgiáin. Hetente kétszer gyakorolnak. Ezen kívül örömmel szolgálnak a különböző ökumenikus istentiszteleteken is, de a más ünnepségeken való szolgálat sem idegen számukra, mint pl. esküvő vagy újmise. Bárhol is énekelnek, igyekeznek mindenekelőtt Isten dicsőségét keresni és emelni.

Éneklésük Szepsiben a mindkét nyelvű szentmisén nagy elismerést váltott ki a hívekben. Jelenlétük által jó volt látni a vasárnapi evangélium üzenetének megvalósulását. A meghívásra adott válaszuk igenjében láthatóvá vált, hogy az elkötelezettségtől annyira ódzkodó világunkban, hála Istennek akadnak még bátor ifjak, akik készek bizalommal vállalkozni a mózesi szolgálatra.

A szentmise végén Mihályi Molnár László, az egyháztanács világi elnöke megköszönte a kispapok tanúságtételét és arra kérte a híveket, imádkozzanak, hogy az ifjú leviták bátorsága ne lankadjon, kitartásuk erősödjön és elkötelezettségük egyre szilárdabb legyen.

A szentmise után a hívek nagylelkűsége és vendégszeretete révén közös ebéd volt a plébánián, ahol a becses vendégek emlékül egy Rosa Mystika képet kaptak, biztatásul, hogy a bizonytalanság, a kétely és az elbátorodás kísértésének pergőtüzében bizalommal kérjék a Szűzanya közbenjárását. A végső győzelem időben megérkezik.

 

FOTÓalbum itt

 

 

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
A kassai papnevelő intézet növendékei Szepsiben
|
Készítette: romkat.sk
|
close