Hamvazószerda – 2017

Gábor Bertalan | 2.3.2017

 

2017. március 1-jén megkezdődött a nagyböjti időszak. Elsőként az egyházi óvoda növendékei találkoztak a templomban, majd az iskola diákjai, tanárai és délután a hívek sokasága.

 

A liturgia egy könyörgéssel vette kezdetét:

 

Kérünk, Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk keresztény életünk minden küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcainkban az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Majd a hamu megáldása következett és a hamvazás. A homília után a pap összetett kézzel ezt mondta:

 

Kedves Testvéreim! Alázattal könyörögjünk Istenünkhöz, mennyei Atyánkhoz, hogy árassza jóságosan bőséges kegyelmét erre a hamura, amelyet a bűnbánat jeléül fejünkre hintünk.

 

Rövid, csendes imádság után így folytatta:

 

Istenünk, te nem kívánod a bűnös halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket, és irgalmas jóságodban áldd † meg ezt a hamut, amelyet fejünkre hintünk. Ezzel elismerjük, hogy por vagyunk, és a porba térünk vissza. Add, hogy a nagyböjti jócselekedetek buzgó gyakorlásával elnyerjük bűneink bocsánatát, és életünk megújuljon feltámadt szent Fiad hasonlatosságára. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

 

A pap meghintette a hamut szenteltvízzel, minden kísérő szöveg nélkül. Azután minden eléje járuló hívőnek hamut hintett a fejére, miközben ezt mondta:

 

Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban! (Mk 1, 15) Vagy: Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel! (Vö. Ter 3, 19)

 

Adja Isten, hogy a szent Negyvennap kezdetén ünnepélyesen bemutatott áldozatunk révén Isten segítségével szívből megtérjünk, gyakoroljuk a tevékeny szeretetet, tartózkodjunk a káros élvezetektől, és bűneinktől megtisztulva buzgón ünnepeljük Urunk, Jézus Krisztus szenvedését. A szentségi ajándékok segítsenek minket, hogy Istennek tetsző módon böjtöljünk, és böjtölésünk lelkünknek is gyógyulására váljék.

 

A mellékelt képek önmagukért beszélnek.

 

Ovisok itt:

Fotógaléria itt:

 

VIDEÓ itt:

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Hamvazószerda – 2017
|
Készítette: romkat.sk
|