Keresztúti ájtatosság

Gábor Bertalan | 25.3.2017

 

 

Keresztúti ájtatosság

 

2017. március 24-én a Mária Rádió élő közvetítésében keresztúti ájtatosság volt a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, most alakuló - Bodnár Attila karnagy és Lukács Katalin, tanárnő vezette - diákénekkarának közreműködésével és a jelelevő hívek kíséretében a szepsi plébániatemplomból.

 

Hála Istennek - Hamvazószerdával az idén is ránk köszöntött a szent idő, ami arra hivatott, hogy úgy a testünket, mint a lelkünket az élő Krisztus szolgálatába állítsa. Mindenünkkel az Úr akaratának megismerésére és teljesítésére hangolódjunk.

 

Azt is mondhatnánk, hogy ez a szent negyven nap a keresztény lét koncentrátuma - magába sűríti a Krisztus-követés valamennyi fázisát: a megújulásra való felhívástól kezdve, a Krisztussal együtt vállalt szenvedésen át, a feltámadásig.

 

Az első lépés az, hogy a világból érkező, olykor egészen vakító reflektorfények helyett Isten tekintetét keressük, aki a rejtekben is lát. Ezért jó - ha kicsiny, nem látványos, de konkrét és magunkon mindennap számon kérhető vállalásokat teszünk, figyelembe véve, testi-lelki adottságainkat. Különböző életkörülményeink miatt ugyanis mindnyájunknak mások a lehetőségei, és persze a teherbíró képességünk sem egyforma! Másat bír el egy gyermek és másat egy felnőtt.

 

A keresztény böjt nem testünk büntetése, sanyargatása, hanem Istenhez fordulásunk szellemi, lelki és fizikai vetülete. Testünk a böjtöléssel vesz részt az Istenre figyelésben, ami visszahat a lelkünkre is: érzékenyebbé tesz bennünket az Istentől érkező apró jelekre, indításokra. Az imádság, a böjt és az irgalmasság egy tőről fakadnak.

 

Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk és elmélkedtünk, mert lelki életünkben csak akkor haladunk a megfelelő helyes irányba, ha kiszabadulunk bűneink fogságából, ha imáinkban őszintén megvizsgáljuk lelkiismeretünket, ha gyakran és jól átgondoljuk mindennapi életünket.

 

Adja Isten, hogy nagyböjtünk ne puszta külsőség, erőpróba, izzadságszagú erőlködés legyen, hanem újfajta, bensőséges találkozás Istennel és testvéreinkkel, az irgalmas tett, az irgalmas szó, vagy ha már egyikhez sincs bennünk készség, legalább az irgalmas ima által.

 

Adja Isten, hogy komolyan vegyük az intő szót, hogy porból lettünk, s a porba térünk vissza. Adja Isten, hogy egy kicsit megrendüljünk és merjünk szembesülni azzal, hogy terveinkről, álmainkról, mindarról, amiért nap, mint nap fáradozunk, kimondatott - velünk együtt az enyészeté lesz.

 

Adja Isten, hogy az idei negyven napban tovább tanuljunk leszámolni illúzióinkkal és légvárainkkal, s elfogadjuk, hogy nem is kell másnak lennünk, mint pornak: Isten kezében, az ő Leheletével ugyanis ez a por létünk kezdetén megtelt élettel, megkeresztelkedésünkkor szentségileg megpecsételődött és a halálban majd abba a dicsőségbe emeltetik, amely örök osztályrészünk lesz az Atya jobbján.

 

Imádkozzunk, elmélkedjünk továbbra is, nyissuk ki szívszemünket, hogy Krisztus Urunk keresztútján meglássuk életutunk nagyszerűségét. Imádkozzunk az egyházi iskoláért is.

 

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Keresztúti ájtatosság
|
Készítette: romkat.sk
|
close