Lelki örökbefogadás

Gábor Bertalan | 26.3.2017

 

„Ó Mária, aki az új világ hajnala és az élők Anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét”

(Boldog II. János Pál: Evangelium Vitae)

 

2017. március 25-én a szentmisében Melega Mária és Simko Ilona önkéntes szervezésében egyházközségünk 23 tagja tett magánfogadalmat, hogy kilenc hónapon át lelki őrzője lesz egy veszélybe került magzatnak. A mozgalom Lengyelországból indult, mára már sok országban elterjed.

 

A lelki örökbefogadás lényege - Isten színe előtt tett ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) mindennap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott, és egyedül Általa ismert gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadva, törvényes családi körülmények között nőhessen fel. Az örökbefogadás mindig egy gyermekre vonatkozik, és csak akkor kezdünk el egy újabb gyermekért imádkozni, ha az előző vállalást már teljesítettük, vagyis kilenc hónaponként.

 

A lelki örökbefogadás elsődleges célja tehát egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az ima egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért. Hosszú évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy a lelki örökbefogadás a leghatékonyabb imaforma, amely segít feldolgozni a bűnük terhét azoknak a szülőknek, akik maguk is elkövették ezt a bűnt.


A lelki örökbefogadás gondolata a fatimai jelenésekkel kapcsolatban született, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: imádkozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, amelyek legjobban bántják az Ő Szeplőtelen Szívét.

      A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki, 1987-ben, ahol elsőként a varsói pálos atyák karolták fel a kezdeményezést. Az ő templomukból sugárzott ki ez a csodálatos lelki megújulást hozó imádság az egész ország területére, majd a világ számos más országába is. 1994 óta a lelki örökbefogadás országos központja a világhírű kegyhelyen, Częstochowában működik.

 

Az ígéret tárgyát képező imák:

  • Egy tized rózsafüzér - naponta.
  • Napi ima: Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben örökbe fogadtam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet, és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Ámen. 
  • Valamilyen önkéntes vállalás, amely tetszés szerint lehet pl. hetente egy szentáldozás, böjt, önmegtagadás, küzdelem valamely hibánk ellen, a Szentírás olvasása, vallási ismereteink elmélyítése, szentségimádás, karitatív cselekedet, egyedülálló anyák, vagy nehéz helyzetben élő családok támogatása stb.

      Az ígéretet tevő nemcsak a magzat életéért imádkozik, hanem egyben a szülők, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányban történő fejlődéséért is. Mindez mély hitet, és áldozatkész, tiszta, önzetlen szeretetet feltételez, hiszen akik a lelki örökbefogadásra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak, és hoznak különböző áldozatokat, akit nem ismernek, akit a földi életben sohasem fognak magukhoz ölelni, aki az emberi fogalmak szerint sohasem lesz az „övék”


      Általános gyakorlat Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én ígéretet tenni, sok helyen ünnepélyes formában szentmise keretében történik, mivel ez egyben tanúságtétel is az élet mellett. Azonban az egyéni ígérettétel is érvényes. Ez esetben egy feszület vagy egy szentkép előtt olvassuk fel imádságos lélekkel az ígéret szövegét, és ettől kezdve kilenc hónapon át végezzük a vállalt imákat.


Fogadalom

 

A szentháromságos egy Isten jelenlétében/

a Boldogságos mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária pártfogásában/

az összes angyal és minden szent esedezésében/

a meg nem születettek védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve,/

ünnepélyesen elhatározom és megígérem,/

hogy 2017. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén,/

lélekben örökbe fogadok egy gyermeket,/

akit egyedül csak az Isten ismer./

Kilenc hónapon át, minden nap imádkozom élete megmentéséért,/

valamint azért,/

hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen./

 

Felajánlásom a következők:/

- a rózsafüzér egy tizede,/

- önkéntes lemondásaim,/

- és ez a fohász, amelyet ünnepélyesen most először imádkozom:

 

 

Uram Jézus Krisztus! Édesanyád, a Boldogságos Szűz Mária, aki szeretettel szült a világra, valamint nevelő atyádnak, a bizalom emberének, Szent Józsefnek a közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, alázattal esedezem azért a meg nem született gyermekért, akit lélekben örökbe fogadtam, és akit a meg nem születés veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek hitet, reményt, szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad adtál neki és tedd azt teljessé a térben és az időben és azon túl. Ámen.

 

Adja Isten, hogy Ő, aki az élet és a jóság forrása, aki elküldte Fiát, az Élet Igéjét hallgassa meg kéréseinket, áldja meg mindazokat, akik ma ígéretet tettek, és adja meg, hogy az Ő kegyelme segítségével megtartsák, amit ígértek.

 

 

FOTÓgaléria itt

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Lelki örökbefogadás
|
Készítette: romkat.sk
|
close