Főegyházmegyei kántorképzés Kassán

Gábor Bertalan | 29.3.2017

 

Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök meghívásra 2017. március 29-én P. Kercza Asztrik, ofm, egyházzenei tanár vezetésével egyházmegyei kántorképzés volt Kassán a Szent Gellért Pasztorációs Központban.

 

Az egyházzenei szaktekintély előadásában kitért a nagyhét liturgiájának méltóságteljes megünnepelhetőségére, valamint az énekanyagra, az előéneklésre, orgonakíséretre és a minden szempontból hiteles liturgikus zenei magatartásra.

 

Jó volt együtt látni Ung-vidég, Bodrogköz, Kassa és környékének kántorait, akik fontosnak tartották egymás jobb megismerését, a továbbképzést, az egységes liturgikus élet és az együvé tartozás megteremtését.

 

Köszönet mindazoknak, akik a szűkebb pátriában értik az idők jelét és áldozatos munkásságukkal elősegítik a kultusz és a kultúra evangéliumi közvetítését, megélését és kibontakozását, vagyis az inkulturációt - az Evangélium hatékony beépítését a ma nemzedékének kultúrájába.

 

A személyes beszélgetések során ismét nyilvánvalóvá vált, nem szabad elfelejteni: sok régebbi ének és vallásos kifejeződés olyan mélyen beépült a helyi kultúrákba, hogy mára már a vallásosság transzcendentális dimenziójának egyik szeletét képviseli. Ilyen esetben a hiteles inkulturációnak szükségszerűen együtt kell járnia a nyitott dialógussal, amely nem áll ellentétben a misszióval, vagyis az evangélium hirdetése alól senki nincs se fölmentve, se kirekesztve.

 

Csak kívánni lehet a következő találkozót és a többi kántor, ének-, és szkólavezető bekapcsolódását.

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Főegyházmegyei kántorképzés Kassán
|
Készítette: romkat.sk
|
close