Keresztúti ájtatosság

Gábor Bertalan | 7.4.2017

 

2017. április 7-én, immár másodszor végeztek közös keresztúti ájtatosságot a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai és tantestülete, a most alakuló - Bodnár Attila karnagy és Lukács Katalin, tanárnő vezette - diákénekkarának közreműködésével és a jelelevő hívek kíséretében a szepsi plébániatemplomban.

Mutasd meg a barátodat, barátnődet, Istenedet és a hozzá való viszonyodat – és én megmondom, hogy ki vagy. A gyakorlati cselekvés ugyanis csak akkor értékes, ha benne érezhetővé válik az a szeretet, ami a Krisztussal való találkozásból táplálkozik.

A másik ember szükségében és szenvedésében való személyes, benső részvétel önmagunk odaadásává válik. Ahhoz, hogy az ajándék ne alázza meg a másikat, nemcsak valamit kell adnom önmagamból, hanem egész valómat kell odaadnom a másiknak, sőt, mint személynek kell az odaadásban jelen lennem. (Deus caritas est, 34.)

Ezt az odaadást, önajándékozást leghitelesebben Krisztustól, a keresztúton lehet megtanulni.

Urunk, Istenünk, bocsásd meg, hogy emberi gyöngeségből vétkeztünk, és oldozd fel jóságosan bűneink kötelékét. Segíts minket helyesen és jól szolgálni Téged, a ránk szoruló embertársainkban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

    

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
Keresztúti ájtatosság
|
Készítette: romkat.sk
|
close