Virágvasárnap

Gábor Bertalan | 12.4.2017

 

A beharangozás után az ünnepi liturgia megkezdése előtt Melega Mária önkéntes, így köszöntötte az egybegyűlteket: Tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden ünnepelni vágyót úgy itt a templomban, mint a szomszédos Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonában és szerte a nagyvilágban, akik a világhálón a www.romkat.sk honlapon követik a mai szentmisét.

 

Ma - Virágvasárnap - az Anyaszentegyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezik. Az ünnepnek kettős mondanivalója van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja ez, amelynek jele a győzelmi pálmát helyettesítő barkaág. Másrészt, ez a nap a szenvedés és a halál ünneplése is, amelynek jele, a misében felhangzó Passió, vagyis a szenvedéstörténet.

 

    Furcsának tűnhet, hogy az Anyaszentegyház a szenvedést és a halált is megünnepli. Nem véletlenül. Az ember, fél a szenvedéstől és retteg a haláltól. Joggal, mert a szenvedés megaláz, a halál pedig elszomorít és meglop bennünket. Hogy ez ne így legyen, ezért az Anyaszentegyház ma arra bíztatja gyermekeit: nézzenek Krisztusra, a megtestesült Isteni Fiúra. Arra kéri övéit, hogy lépjenek vele szövetségre, mert Krisztus legyőzte a halált és újjáteremtette az életet.

 

    Ragadjuk meg hát mi is, az Egyház által felkínált kezet, és a következő hét liturgikus eseményiben, lélekben kísérjük végig a Kereszt királyi útját járó - Krisztust. Tanuljunk tőle bátorságot, szent merészséget, alázatot és szeretetteljes engedelmességet.

 

    Mialatt esperes-plébánosunk a segédkezőkkel a mellékoltárhoz vonult – a Dalárda a következő latin szöveget énekelte:

Amikor Jézus a szent városba bevonult – a választott nép gyermekei a feltámadást hirdették. És így kiáltoztak pálmaágat lengetve – Hozsanna a magasságban.

Amikor a nép meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik - eléje tódultak az emberek. És így kiáltoztak pálmaágat lengetve - Hozsanna a magasságban.

 

A szertartás elején az esperes úr a szokott módon üdvözölte a népet, megáldotta a barkaágakat és az egybegyűlteket. Az evangélium ünnepélyes felolvasása után elindította a menetet és a segédkezőkkel az oltárhoz vonult. Az oltárhoz vonulás és az oltár tömjénezése alatt a 77-es számú énekünk versszakait énekeltük.

 

A szentmisében a Dalárda jóvoltából – Bányász Emőke, kántornő vezetésével – felhangzott a Passió, Urunk Jézus Krisztus szenvedéstörténete.

 

Jó volt együttlátni az ünnepelni óhajtók sokaságát, akik közül sokan előzőnap délután elvégezték bűnbánatukat és részesültek a bűnbánat szentségében.

 

Adja Isten, hogy a következő napok liturgikus eseményei elősegítsék a szent találkozást Azzal, Aki értünk emberré lett, hogy szenvedésével, halálával és feltámadásával – legyőzve a halált és újjáteremtve az életet - megszerezte nekünk az örök életet.

 

 

 

Fotóalbum itt:

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Virágvasárnap
|
Készítette: romkat.sk
|
close