Nagycsütörtök

admin | 13.4.2017

A szertartás kezdetén Simko Ilona, önkéntes így köszöntötte az egybegyűlteket:

 

Kedves Testvérek! Hadd köszöntsek mindenkit nagy-nagy szeretettel az utolsó vacsora emlékünnepén. A szentmise ünnepélyes bevonulással veszi kezdetét. A menetben a kereszt után a ministránsok következnek, majd az a 12 férfi, akik az isteni Mester 12 tanítványára emlékeztetnek bennünket. A szentmise során ők lesznek azok, akik elé - a pap személyében - lehajol Krisztus, hogy lábukat megmosva jelezze az Isten a ma embere iránt tanúsított szeretetét. A lábmosás szertartására az idén a következő testvérek fogadták el a meghívást:

 

 1. Czeranko Béla
 2. Czingely István
 3. Czingely János
 4. Czingely Tibor
 5. Csmil József
 6. Hangya Ferenc
 7. Kuzma Norbert. Ing.
 8. Lőrincz Róbert
 9. Mittele István
 10. Mohnyánszki Gyula
 11. Szoták Gábor
 12. Szoták József

 

A szentmise három nyelven folyt: magyarul, szlovákul és latinul. Az énekek szövege ki volt vetítve. A szentmise ünnepi üzenetére Jeremiás próféta siralmaival készültünk. Énekelt Bodnár Attila, mérnök, karnagy.

Az esperes úr elmélkedésében a bolyongó és a zarándok közötti különbségre hívta fel a figyelmet. A bolygó céltalan és társtalan, míg a vándornak célja van és társra talál. Az Atya Fiában, Jézus Krisztusban vándorlásunk társa lett. Ennek egyik megszemélyesítője a pap, aki Krisztus személyében a nyáj pásztora.

Az üres tabernákulum, a minden díszétől megfosztott oltár, szemléltető bizonyítéka annak, hogy mit jelent a pásztor nélküli nyáj, a lábat mosó pásztor pedig annak, hogy Isten népének közösségében mindenkinek helye, küldetése és feladata van.

Az Eucharisztia vétele, a Krisztussal való találkozás eggyé és oszthatatlanná teszi azokat, akit elfogadják a meghívást és a küldetést.  

A szentmise után az egyháztanács asszonyai a meghívott férfiaknak szeretetlakomát rendeztek, amiért ezúton is hála és köszönet.

A szentmiséről képes beszámolót készített a Szepsi TV.

 

VIDEÓfelvétel itt:

           

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Nagycsütörtök
|
Készítette: romkat.sk
|
close