A húsvéti eledelek megáldása Szepsiben

admin | 16.4.2017

 

Véget ért a nagyböjti szent idő. Örömünnepet ülünk, hogy Urunk Jézus Krisztus legyőzte a halált és újjá teremtette az életet. Lelkünket megtisztítottuk a bűntől, és az Oltáriszentségben találkoztunk vele. Ezt az örvendetes tényt a családi asztalnál is meg akarjuk ünnepelni, ezért - húsvét vasárnap reggel - Isten áldását kérjük ünnepi eledelünkre.

 

Az áldás előtt esperes plébánosunk így könyörgött:

 

Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. H: Ámen.

 

Majd elhangzott az Evangélium és egy rövid homília.

Jn 20, 1-10.

 

Az üres sír.

20 1A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. 2Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” 3Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. 4Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. 5Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. 6Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot 7meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. 8Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. 9Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. 10Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.

 

Ezután következett az ételek megáldása:

 

Pap: Könyörögjünk.

Istenünk, te az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsoltad népednek Mózes szolgád által, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak vérével kenje meg házának szemöldökfáit. Kérünk, áldd + meg és szenteld meg ezeket a húseledeleket, amelyeket mi, a te gyermekeid, a te dicsőségedre akarunk magunkhoz venni a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Hívek: Ámen.

 

Pap: Könyörögjünk.

            Kérünk, Istenünk, árazd ki + áldásod bőséges kegyelmét ezekre a tojáseledelekre. Add, hogy üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik hálaadással veszik azt magukhoz a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Hívek: Ámen.

 

Pap: Könyörögjünk.

            Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, + áldd meg ezeket a húsvéti kalácsokat, amint a pusztában az öt árpakenyeret megáldottad. Add, hogy aki ezekből hívő lélekkel eszik, testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle, általad, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Hívek: Ámen

Következett a szenteltvízzel való meghintés és a tömjénezés, majd a közös ima és az áldás.

 

A szertartást a Magyar Televízió 1-es csatornája Bartók Csaba szerkesztő és Szilvássy Péter közreműködésével élőben közvetített egy 4 perces bejátszásban. A nézőkhöz szólt az esperes úr, Szilvássy Magdolna, őslakos és Mihályi Molnár László, az egyháztanács világi elnöke.

 

Áldott ünneplést kívánunk kedves Mindnyájuknak, megszívlelve Pilinszky János sorait:

 

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

 

Képgaléria itt:

Magyar televízió felvétele itt:

 

VIDEÓ a templomból itt:

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
A húsvéti eledelek megáldása Szepsiben
|
Készítette: romkat.sk
|
close