Bodollói köszönet…

Gábor Bertalan | 14.5.2017

 

Amint arról már beszámoltunk, Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita 2016. január 13.-án a Fatimai engesztelő imatalálkozón a bodollói jubiláló templom szentélyében véglegesen elhelyezte az Isteni Irgalmasság ólomüvegképét. 2016. május 13-án Erdő Péter bíboros megáldotta az új szárnyas-oltárképet. 2016. október 13-án Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynök megáldotta a Szűzanya fatimai kegyszobrának mását, Király Tamás és Kis Virág Glória alkotását, amelyet a jelenések centenáriuma kapcsán, 2017. május 13-án Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita ünnepélyesen megkoronázott Király Tamás és Szilágyi Erzsébet műremekével és megáldotta a Fatimai jelenésekre emlékeztető ólomüvegablakot Schultz Gábor és neje Megalesz Magdolna mesterművét.

 

A határ mindkét oldaláról érkező papság a sekrestyében öltözködött. A szoborvivők a kegyszoborral a templom oldalrészében felsorakozva várakoztak. Becsengetésre a közismert Győzelemről énekeljen, napkelet és napnyugat című ének dallama kíséretében indult el az ünnepi menet az oltárhoz. Elől a kereszt, a ministránsok, a papság és végül az érsekfőpásztor. A ministránsok a kijelölt helyükre mentek, a papság kettesével az oltárhoz járulva, megcsókolták az oltárt és elfoglalták helyüket a szentélyben. A főcelebráns a papi székhez vonult, ahol a szentmisében szokott módon keresztvetéssel és köszöntéssel megkezdte a szertartást. A helyi esperes-plébános üdvözölte az egybegyűlteket és felkérte az érsekfőpásztort, hogy szíveskedjen megáldani koronával ékesített szobrot és az ólomüvegablakot, a fatimai jelenés soknyelvű evangéliumi üzenetet: tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban.   

 

Az érsek a következő szavak kísértében áldotta meg a képet: „Jóságos Istenünk, szavadra minden megszentelődik. Gyermeki bizalommal kérünk, áraszd ki bőséges áldásodat erre a koronával ékesített Mária szoborra, és a fatimai üzenet evangéliumi üzenetét ábrázoló ólomüvegablakra.  Boldogságos Szent Szűz érdemeire kérünk, legyen ez a hely sokak számára a megtérés, a népek, a nemzetek, a vallások és világnézetek közötti kiengesztelődés helye. Árazd ki kegyelmed bőségét az ide zarándoklókra, hogy a haragosok kibéküljenek, a neheztelők megbocsássanak, a hitvestársak új szeretettel szeressék egymást. A gyermekek és az unokák szívében ízzon fel újra a szeretetláng szüleik és nagyszüleik iránt. A fiatal tisztelje az időst, az idős becsülje a fiatalt. A felettes vegye emberszámba a beosztottat, a beosztott legyen becsületes és tisztességtudó. A beteg nyerjen gyógyulást, a szenvedő enyhülést, a szomorkodó vigaszt, a gyászoló reménységet. Ezt kérjük tőled a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik, mindörökkön, örökké”.

Az áldás szavai után a hívek az isteni irgalmasság énekét énekelték, miközben az érsekfőpásztor megszentelte és megtömjénezte a szobrot és a képet. Az igeliturgiában magyarul Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök tolmácsolta az érsek homíliáját. A liturgia három nyelven folyt, magyarul, latinul és szlovákul.

Az imatalálkozó szép mozzanata, mint mindig úgy most is, a bensőséges gyertyás Szentségimádás volt, amely alatt a jelenlevők felajánlhatták magukat Szűz Mária Szentséges Szívének és engesztelhettek az Eucharisztia ellen elkövetett bűnökért. Az érsekfőpásztor szentségi áldása után Király Antal, az egyházközség főkurátora mondott köszönetet a következő szavakkal: Főtisztelendő Atyák, kedves Hívek határon innen és határon túlról, kedves vendégek! A Bodolló-i egyháztanács nevében megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel szebbé, magasztosabbá tették ünnepünket. Külön köszönet Schultz Gábornak és nejének Megalesz Magdolnának a kép alkotóinak, hogy itt vannak velünk és munkájuk által újabb kinccsel gazdagodhatott templomunk. Köszönjük Király Tamás és Kis Virág Glória és Szilágyi Erzsébet míves munkáját is a Szűzanya koronáját. Köszönjük az adakozók nagylelkűségét. Az ólomüvegkép falunk szülöttjének, főtisztelendő Mons. Kádasi István atya ajándéka, a korona kiadásait egy jószívű adakozó fedezte. A hívek adományaival az ólomüvegkép kiadásai lettek kiegészítve, amit ezúton szívből megköszönünk. Köszönet Dankó István mester úrnak is a precíz, pontos vasmunkáért és a szárnyas-oltár készülő elektromos záró-nyitó szerkezetéért.

            Ha visszaemlékezünk, Ferenc pápa az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve meghirdetésével arra ösztönzött bennünket, hogy újra felfedezzük: Isten irgalmából senki sincs kizárva, ezért az Ő nagylelkűségét mindnyájunknak gyakorolni kell egymás iránt. Mi, itt a Szűz Anya iskolájában ezt az utat ismergetjük és tanulgatjuk, mert az Egyház - otthon, amely mindenki előtt nyitva van, senkit sem utasít el, aki őszinte szívvel vágyja az Istent. Isten feltétel nélkül mindent és mindig megbocsát! A nagy kérdés az, hogy mi mennyire vagyunk készek elfogadni a felkínált megbocsátást!  Erre kapunk itt ösztönzést és bátorítást. Ezért köszönjük a közös együttlétet, amikor kézzel fogható bizonyítékát látjuk annak, hogy mindnyájan a Szűzanya gyermekei vagyunk, egyetlen nép, akin megkönyörült az Isten. Köszönjük az összetartozás bizonyítékát. Köszönjük, hogy értjük az idők jelét és főpásztoraink előtt tanújelét adjuk az összetartozás, a sorsközösség vállalás és a felelősségtudat fontosságának.  

 

Valóban, köszönet minden lelkipásztornak, zarándoknak és kisegítőnek, aki e jeles évfordulón a régi hűség, ragaszkodás és felelősségteljesség vágyával kívánja továbbra is végezni feladatát. Köszönet mindenkinek, aki a jövőben is kész imádkozni és engesztelni népünk lelki megújulásért, határon innen és határon túlról.

GB.

 

Képgaléria itt:

 

 

Önmagunk felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Bodollói köszönet…
|
Készítette: romkat.sk
|
close