Születésnapi köszöntő

Gábor Bertalan | 20.5.2017

 

2017. május 16-án töltötte be 70. születésnapját főtisztelendő Bartko Elek, somodi plébános, címzetes esperes. Köszöntése a kerek jubileum kapcsán a májusi papi rekollekció keretében történt Bernard Bober, kassai érsek-metropolita vezetésével, akivel együtt misézett Pásztor Zoltán, püspöki helynök és a főegyházmegye magyar anyanyelvű papsága. A paptársak egy miseruhával kedveskedtek az ünnepeltnek, amelyet a szentmise kezdetén maga az érsek-főpásztor áldott meg és adott fel az ünnepeltre. A főpásztor köszöntőjében kifejezte háláját a 44 éves áldott és hűséges szolgálatért, további életére Isten áldását és a Szűzanya oltalmát kérte.

 

A szentmise ünnepélyes áldása előtt a két esperesség papjai a Fatimai kegyszobor másának jelenlétében megújították elkötelezettségüket, hűségüket és odaszentelődésüket az evangélium szolgálatára a Szűzanya Szeplőtelen Szívének oltalmában.  

 

A jubiláns esperes-plébános 1947. május 16-án született Csécsett. Középiskolai tanulmányait Szepsiben, a teológiai főiskolát Pozsonyban végezte. Ott szentelte pappá Gábris Gyula, püspök, nagyszombati apostoli kormányzó. Káplán volt Eperjesen, majd plébános Battyánban, Buzitán és Nagykaposon, ahol egyben körzeti esperes is volt. 2008-tól lett Somodi plébános.

 

Ezúton is köszönjük Elek atyának és főegyházmegyénk minden papjának, hogy elfogadták a meghívást, és mint az ősegyház előjárói az első Pünkösdkor Jeruzsálemben, együtt tanúskodnak az evangélium életértékéről.

 

Az ünnepség után a főpásztor a püspöki helynök kíséretében meglátogatta Szepsiben az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonát, ahol találkozott két bennlakó lelkipásztorral, Stász Dezső, Máté, nyugalmazott plébánossal és Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkésszel, néhány beteggel és az intézet vezetőségével, akik nagy örömmel és tisztelettel köszöntötték az érsek-metropolitát és kíséretét.

 

Kérjük a kedves hívek imáit, imádkozzanak továbbra is, hogy a helyi részegyházban legyen bátorságunk lelki házzá épülnünk. A külső jelek legyenek továbbra is kézzelfogható bizonyítékai annak, hogy főegyházmegyénk déli csücskeiben is élnek olyan hívek és lelkipásztorok, akik az Úr intésére készek a mélyre evezni.

 

GB.

 

 

 

      

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Születésnapi köszöntő
|
Készítette: romkat.sk
|
close