Téged Isten dicsérünk…

Gábor Bertalan | 23.5.2017

Téged Isten dicsérünk…

2017. május 23-án, Boldog Apor Vilmos, vértanúpüspök emléknapján fejezte be érettségi vizsgáját a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 9 diákja.

Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született székely főnemesi családból. 1915-ben szentelték pappá. Gyulán volt káplán, majd katonalelkész egy kórházvonaton. 1918-tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szociális problémák; fölkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki széket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett az üldözöttekért. Vértanú halálát is 1945. április 2-án az okozta, hogy a város elfoglalása után a püspökvárba menekült asszonyok és leányok védelmére kelt. Holtteste először a karmeliták templomában nyugodott, csak 1986. május 23-án kerülhetett sor arra, hogy hamvait a Bazilikában eltemették a már 1948-ban elkészült márványkoporsóban. II. János Pál pápa avatta boldoggá, 1997. november 9-én.

Boldog Vilmos püspök és Boldog Sára testvér születésileg határon túli. Népünk peremre szorítottjaiért tudatosan áldozták életüket. 

Legyen ez jó példa mindnyájunk számára. Merjünk áldozatot hozni. Tartsunk ki a jóban. Legyen számunkra továbbra is igazi zsinórmérték és érték az Evangélium.

Aki csak teheti, imádkozza el értük, szüleikért és a tantestületért az Egyház ősi hálaadó himnuszát.

Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk.
Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent betölt.
Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket: * Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő: * mindeneket ítélendő.

(Itt meghajlunk) 

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

(Fölegyenesedünk) 

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!

 

Éretségi emlék itt:

 

FOTÓALBUM itt:

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Téged Isten dicsérünk…
|
Készítette: romkat.sk
|