Első szentáldozás - 2017

Gábor Bertalan | 28.5.2017

 

 

2017. V. 28-án 9:00 órakor kezdődött az ünnepi szertartás, amelyben 12 gyermek járult először szentáldozáshoz. Előzőnap délelőtt a bűnbánat szentségez járultak, előtte kézcsókjukkal fejezték ki hálájukat szüleik iránt azért, hogy testben és lélekben tisztába tették őket. Osztályfőnöküknek kézfogással mondtak köszönetet a betűvetés, az olvasás és a többi tantárgyak sikeres elsajátításáért.

 

Vasárnap a gyermekek szüleik kíséretében a Szentlélek segítségül hívása közepette vonultak be a templomba. A menet élén a kereszt után Nagy Mátyás, végzős diák a Boldog Salkaházi Sára Gimnázium első érettségi tablóját vitte az oltárhoz, bizonyságul és köszönetül, hogy vagyunk. Élünk és élni akarunk.  Az oltár előtt a gyermekek egy-egy szál virágot adtak át a plébánosnak, majd a szülőkkel együtt elfoglalták helyüket a számukra fenntartott padokban.

 

A szentmise kezdése úgy történt, mint máskor. A keresztvetés és a köszöntés után a plébános atya a szokott módon bevezette a szentmisét, majd következett a gyerekek első éneke: Ajtódon valaki kopog

 

Az Olvasmányt Rudy Márk a Leckét Kovács Richárd olvasta. Az Evangélium és a Prédikáció után a közösség megújította a keresztségi fogadalmat, amelyben háromszorosan Ellene mondtunk a Sátánnak, Hitvallást tettünk és kifejeztük készségünket a közösségi életben való további részvételre. Bányász Emőke, okleveles kántornő vezetésével az Úr Jézus védelmét kértük egymásra és az egész közösségre. Az utóbbi időben sokak megelégedésére és megbecsülésére ő kántorizál és vezeti a közös éneklést. A Hívek könyörgését az elsőáldozó gyerekek kötötték csokorba.

 

A szentáldozás után hálaadás volt.  A gyerekek osztályfőnökük, Nagy Imre tanító úr gitárkíséretével az Isten szeret bennünket… című éneket énekelték, majd közös ima következett: Hófehér kis Szentostyában, kistestvérünk lettél, amelyet a hívek imája követett: Krisztus Lelke, szentelj meg engem…

 

A szentmise záró könyörgése és a plébániai hirdetés utána a gyermekek mondtak köszönetet a szülőknek, a hitoktatónőnek és az esperes-plébánosnak. Ezután következett az emlékképek kiosztása a gyermekeknek és a pedagógusoknak.

 

Az ünnepi áldás előtt a gyerekek közös búcsúéneke következett: Jézuska, Jézuska, figyelj csak reám…

Az ünnepi áldás után elénekeltük a himnuszokat és a Szűzanyához kiáltó ősi énekünkkel távoztunk a bensőséges ünneplésről, remélve, hogy megosztott, darabokra töredezett kicsi és nagy világunkban számos szülő, pedagógus, gyermek és diák a látottak, a hallottak és a megéltek alapján újabb elkötelezettségre és egységépítésre kapott ösztönzést.

 

Videófelvétel 

 

     

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Első szentáldozás - 2017
|
Készítette: romkat.sk
|
close