A 177. fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 13.6.2017


 

2017. június 13-án, immár 177. alkalommal tartottak engesztelő imatalálkozót Bodollón, amelyen diakónusként először teljesített szolgálatot az egyházközség kispapja, Schmotzer Péter. A Mária Rádió élő adásában ő vezette az irgalmasság koronájának imádságát és a rózsafüzért a szentmise keretében, amelynek végén Király Antal, okleveles mérnök, a bodollói egyháztanács főgondnoka köszöntötte a papság első fokozatában részesültet, aki imát kérve köszönte meg az eddigi lelki, szellemi és anyagi támogatást.

 

A felszenteltnek ezúton is köszönjük, hogy elfogadta az Úr hívását és készen áll szolgálni Isten szent népét. További imánkról biztosítjuk őt és a többi felszenteltet. De imádkozni fogunk azokért is, akiknek más hivatást adott az Isten. Örülünk az új mérnököknek, pedagógusoknak, orvosoknak és minden érettségit és diplomát szerzett testvérünknek is. Életük szolgálja Isten dicsőségét, az Egyház javát, népünk boldogulást és lelkük üdvösségét határon innen és határon túl!

 

A magyar nyelvben használatos diakónus szó az ógörög διάκονος (diakonos) főnévnek a latin nyelvben meghonosodott átírásából (diaconus) származik. Az eredeti görög szó jelentése szolga, szolgálattevő, felszolgáló, esetleg hírvivő, de sosem rabszolga (doulos) vagy hivatalnok (hypērétēs). A latin diaconus szó görög eredetijének jelentését hordozza, a legmegfelelőbb latin tükörfordítása a minister. A magyar egyházi műnyelvben a diakónusra a szerpap és a segédlőpap elnevezések is használatosak voltak, előbbi a Katolikus Egyház római (latin), utóbbi a bizánci (görög) rítusú részegyházaiban, de az egyházi köznyelvből eltűnni látszanak, és szinte csak a liturgiában találkozni ezekkel a szavakkal. A diakonátus (szerpapság) a diakónus hivatalának elnevezése.

A katolikus egyházban tehát a diakónus magyar elnevezése szerpap, aki áldozópappá még nem szentelt személyt jelent, ami az egyházi rend szentségének első fokozatának felel meg. Feladata az ősegyházban az istentiszteleten való közreműködés és a szegények szolgálata volt. A püspök „jobb-keze”, helyettese, titkára, és gyakran utóda is volt.

Eredete: az ősegyházban a 12 apostol feladatai megsokasodtak és már nem tudtak eleget foglalkozni a szegényekkel, ezért a pogányságból megtért hívek nyomására kiválasztottak 7 embert, hogy ők kifejezetten a szegényeket szolgálják (ApCsel 6,1-6). Azonban Szent István első vértanú példája mutatja, hogy kezdettől fogva foglalkoztak az igeszolgálattal is (ApCsel 6,8-7,60).

A későbbi korokban jelentősége visszaszorult, már csak egy fokozat volt az áldozópapság előtt, amelyet néhány nappal a papszentelés előtt szolgáltattak ki. A II. vatikáni zsinat azonban felújította a diakonátus intézményét, ma minden papnak előzőleg legalább félévig diakónusnak kell lennie. Az egyházjog szerint amennyiben valaki áldozópap akar lenni, legalább 23 éves, nőtlen férfiként diakónussá kell szentelni, állandó diakónussá azonban nős embereket is szentelhetnek, nekik 35 év az alsó korhatár (CIC 1031. kán.). Természetesen, akit nőtlenül szentelnek diakónussá, az diakónusként nőtlen is maradhat, nem muszáj tovább szenteltetnie magát.

Feladata a Lumen Gentium (a II. vatikáni zsinat egyházról szóló dokumentuma) szerint: a keresztség, az Oltáriszentség kiszolgáltatása, közreműködés házasságkötésben, temetés, zsolozsma, paraliturgiák vezetése. A misén felolvassa az evangéliumot, homíliát (~prédikáció) mondhat, a püspöknek, illetve miséző papnak segédkezik (LG 29).

Öltözete: alba (hosszú, fehér ruha) és stóla, amelyet a pappal ellentétben nem a nyakában, hanem a bal vállán átvetve és a jobb csípőjén megkötve visel, valamint dalmatika (T-alakú, dalmát eredetű, miseruhához hasonló ruha). A II. vatikáni zsinat előtt létezett a szubdiakonátus rendje is, ennek viselete a tunicellaa volt (kicsit hosszabb ujjú dalmatika) volt.

   

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
A 177. fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close