Búcsú Rudnokon

Gábor Bertalan | 5.8.2017

 

 

Az idén 2017. július 30-án tartották - a jászóvári premontrei monostor gondozásában levő - Szent Anna tiszteletére emelt ősrégi búcsújáróhelyen a szokásos búcsúi ünnepséget.

 

Eredete a messze múltban, az 1200-as évek körül keresendő. A jámbor bányásznép különlegesen tisztelt védőszentjének - Szent Annának tulajdonított csoda indította el a kegyhely életét. Egy vakon született jászói kislánynak álmában megjelent Szent Anna, aki elküldte őt a közeli forráshoz. A kislány itt megmosta a szemét és meggyógyult.

 

A hagyomány szerint tehát már a török hódoltság előtt ismert volt a Szent Anna-forrás csodás gyógyhatása, főleg szembetegségek ellen. A forrás közelében először csak egy egyszerű fafödél alatt állították föl Szent Anna szobrát, később azonban Sauberer András, jászóvári prépost-prelátus idejében, felépült ez a máig csodálható, impozáns négyoltáros kegytemplom. 

 

Történelmi tény az is, hogy 1751. június 16-án XIV. Benedek pápa, a premontrei rend római generális-vikáriusa kérésére, jóváhagyta a kegyhely búcsúit. Azóta, bár sok viszontagság közepette, de a kegyhely él, ahol a zarándokok sok kegyelmet kapnak.

 

Sajnos, a történelmi viharok közepette, a kegyhelyet szolgáló premontrei kanonokrendi atyákat, nemcsak a török tette földönfutóvá és űzte el őket II. József, de a 20. század ateista hatalmi szervei is. Ennek ellenére a környék szlovák, magyar és német híveinek búcsús serege nem szűnt meg ide zarándokolni, hogy ügyes-bajos dolgaikból meglássák a kivezető utat.

 

A zarándokok az idén is hálát adtak a megmaradásért, de imádkoztak az újrakezdés bátorságáért is. Kérték Isten különös kegyelmét, hogy különböző válságaikból meglássák a kiutat. Kérték Szent Anna és szent Joachim közbenjárását testi - lelki szemeik gyógyulásáért.

 

Imádkoztak, hogy ne csak tenni, de lenni akarjanak. Ne csak boldogulni, de boldogok akarjanak lenni. Imádkoztak, hogy ne a haszon, de az ember legyen számunkra a legfőbb érték.

 

             A szentmisét Kalna Zsolt OFMConv., a minorita rend magyarországi tartományfőnöke celebrálta, Schmotzer Péter diakónus asszisztenciájával.

 

Képgaléria itt:

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Búcsú Rudnokon
|
Készítette: romkat.sk
|
close