Egyre termékenyebb létteljesség…

Gábor Bertalan | 7.8.2017

Szepsiben az idén augusztus 6-án 11 órakor kezdődött a szentmise szent Rókus tiszteletére a fogadalmi kápolnánál, ahol ünnepélyesen megemlékeztek az 1831-es kolerajárvány áldozatairól. A városban 6 hét alatt 212 lakos halt meg. Az 1872-es járvány újabb 34 áldozatot követelt. A hívek a ragály elmúltával a város domboldalán szent Rókus tiszteletére kápolnát emeltek, ahol minden esztendőben – szent Rókus emléknapja – táján rájuk emlékeznek és az utóbbi 15 évben napjaink testi - lelki betegeinek gyógyulásáért is imádkoznak.

 

Ma, korunk új pestise: a kábítószer, az alkohol, a testiség, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták sokasága szedi áldozatát népünk körében. E megszentelt helyen az idén is őértük és mindazokért szállt az ima, akik szenvednek miattuk, és akik felszabadításukon fáradoznak, az orvosokért és az ápolókért, nem utolsó sorban a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal elkerüljék korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit.

 

Az 1456-as események kapcsán elrendelt egyházi ünnep – az Úr színeváltozása - és azok következményei, napjainkban is pozitív például szolgálnak a keresztény életértéket tudatos vállalásához, őrzéséhez és továbbadásához, egy olyan világban, ahol a keresztény értékrend egyre nagyobb veszélybe kerül.

 

A megemlékezés és a kérés eucharisztikus ünneplésben csúcsosodott ki, mert leghatékonyabban ez juttatja eszünkbe, hogy úgy az egyházban, mint a társadalomban, van egy kulcsszó, amit különös hangsúllyal kell sulykolni a köztudatba. Ez a szó a „szolidaritás” a sorsközösség vállalás. A Gondviselés rendelkezésére kell bocsátanunk szerény képességeinket, mert életünk csak anyagi, lelki és szellemi javaink megosztásával és ajándékozásával válik termékennyé, hoz gyümölcsöt. Hatványosan érvényes ez egy olyan időben, amikor könnyen elbizonytalanodunk, ha pl. családot kell alapítani, munkahelyet kell változtatni, vagy egyházi iskolát kell fenntartani.

 

Jézus Krisztus ezen a hegyen is, önmagát ajándékozva az Eucharisztiában, ismét kiosztotta a Kenyeret és a Bort, Testét és Vérét, megsejtetve a táborhegyi élményt: Uram, jó nekünk itt lenni. Újból megtapasztalhatóvá lett, hogy Isten mennyire szolidáris az emberrel. Olyan szolidaritás ez, amelyik soha nem fogy el, ezért mindig ámulatba ejtő. Isten egészen közel jön hozzánk. A keresztáldozatban megalázva önmagát, belép a halál sötétségébe, hogy életét adja nekünk, ami legyőzi a rosszat, az önzést és a halált. Osztozik utunkban, sőt, táplálékká lesz, valódi táplálékká, ami támaszt nyújt életünknek azokban a pillanataiban, amikor életutunk göröngyössé válik, vagy akadályok lassítják lépteinket.

 

Jézus Krisztus az Eucharisztia által végig járja velünk önmagunk útját, ami a szolgálat, a javakban való osztozás és az adományozás útja. Velünk jár, hogy az a kevés, amink van, és akik vagyunk, ha megosztjuk másokkal, bőséggé váljék, mert Isten hatalma, ami a szeretet hatalma, leszáll szegénységünkre és átalakítja azt (Ferenc pápa).

 

Az ünnepi szentmise most is Szentségimádással és szentségi áldással zárult a városra és a szűkebb pátriára. Imádva az Eucharisztiában jelen lévő Krisztust, alkalom adódott imádkozni a Budapesten 2020-ban megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredményességéért és megkérdezni önmagunktól: hagyom-e, hogy átalakítson az Isten? Engedem-e, hogy az Úr, aki önmagát adja nekünk, vezessen, hogy egyre jobban kilépjünk a különböző kerítésekkel körülvett önmagunkból? Nem félünk-e adni, másokkal osztozni, szeretni Őt a testi-lelki szükséget szenvedőkben?

 

A hagyományos Szent Rókus búcsú az idén is, az egyháztanács tagjainak elkötelezettsége révén az emlékhely rendbe hozásával, az ünnepi eucharisztia méltóságteljes megünneplésével, a város és az egyházközség híveinek közös összefogásáról tanúskodott. Láthatóvá lett, hogy az eucharisztikus találkozások csúcsok és források, amelyek arra ösztönöznek, hogy megosztva Jézussal és testvéreinkkel azt, akik vagyunk, és amink van, szeretetközösséggé váljunk. Egyre termékenyebb létteljességgé…

 

GB.

FOTÓgaléria itt:

 

 

 

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Egyre termékenyebb létteljesség…
|
Készítette: romkat.sk
|
close