Mártír-megemlékezés

Gábor Bertalan | 15.9.2017

Ezekben a napokban hazai nemzeti közösségünk „legnagyobb magyarjára” gróf Esterházy János vértanúra emlékezik halálának hatvanadik évfordulóján. Tiszteletére szeptember 16-tól a zoboraljai Alsóbodokon  nemzeti emlékhely működik, kis kápolnával, barlangsírral, szabadtéri oltárral és emlékszobával.

 

A szervezők a szentelés előtti napokban országos „Esterházy emlékfutással” kívánták felhívni a figyelmet e nagy jelentőségű eseményre. A futók áthaladtak azokon a településeken, amelyekben szobrok, szöveges táblák vagy egyéb jelek utalnak a krisztusi utat járt politikus hősiességére.

 

A nyitraújlaki születésű főnemes úgy védte a cseh-szlovákiai magyar nemzeti kisebbség igazát, hogy közben nem sértette más népek jogait. Élete kockáztatásával lengyeleket és zsidókat mentett, segítette az állásuktól megfosztott politikai üldözötteket és a szegényeket, jótevőiért és ellenségeiért egyformán imádkozott. Életpéldája megbolydult világunkban megerősítheti a szlovák – magyar jó szomszédiság szálait, ami ösztönzően hathat a népek közötti megbékélési folyamatra a világ más térségében is.

 

Mindezek fényében Bodollón, 2017. szeptember 13-án a Sarlós-Boldogasszony filiális templomban, ahol aznap 180. alakalommal fatimai engesztelő imatalálkozó volt, Király Antal, főkurátor szervezésében az egyházközség tagjai Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével fogadták és köszöntötték a településre érkezett emlék-futókat. Zarándokkeresztjükre emlékszalag készült az alsóbodoki kegyeleti rendezvényre szánt üzenettel: „Esterházy, akit én védek, megérdemli a kegyelmet… Ha most egy halálraítélt érdekében emelem fel a szavamat, akkor a lelkiismeretem szavára hallgatok. Ha nem szólnék, magamat vetném meg…” (Fábry Zoltán). A szalaggal együtt egy zsebkendőnyi föld is átadódott, ami majd elhelyezésre kerül a vértanúk kápolnájában.

 

A megható esemény a templomban történt, ott, ahol a hívek sokasága a határ mindkét oldaláról minden hónap 13-án találkozik, októberben immár 15 éve, hogy imádkozzon és engeszteljen. A futók és köszöntőik a vértanú arisztokrata boldoggá avatásáért így esedeztek:

Mennyei Atyánk! Bizalommal kérünk, dicsőítsd meg szolgádat, gróf Esterházy János vértanúdat azokért a tettekért, amelyeket dicsőségedre, az Egyház, népünk és nemzedékünk érdekében cselekedett, Krisztus a mi Urunk által, a Szentlélekben. Ámen.

 

Az ima után az egybegyűltek közösen Ikrényi Anna házához zarándokoltak, oda, ahol Ikrényi Anna édesapja, Pálóczy Elek, mint az Egyesült Magyar Párt helyi szervezetének vezetője fogadta az országjáró körútján levő gróf Esterházy János, ügyeleti elnököt.

 

Esterházy végakarata, hogy hőn szeretett szülőföldjében nyugodhasson végre teljesült. Adja Isten, hogy a boldoggá avatási kezdeményezés is sikerrel végződjék.

GB.

 

Szalag-szöveg

 

  „Esterházy, akit én védek, megérdemli a kegyelmet… Ha most egy halálraítélt érdekében emelem fel a szavamat, akkor lelkiismeretem szavára hallgatok. Ha nem szólnék, magamat vetném meg…” /Fábry

 

tények.sk  -  Mártír-megemlékezés

 

FOTÓgaléria itt:

 

Zoltán/

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Mártír-megemlékezés
|
Készítette: romkat.sk
|
close