Fatimai engesztelő imatalálkozó a kassai főegyházmegyében

Gábor Bertalan | 13.10.2017

 

 2017. október 13.-án ünnepi szentmisére gyűlt össze a Bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templomban a kassai főegyházmegye Kassa környékének hívei a határ mindkét oldaláról. Fatimai engesztelő imatalálkozót itt, először 2002. október 13.-án tartottak, tehát 15 esztendeje. Az ünnepséget a Mária Rádió komáromi stúdiója élőben közvetítette.

 

A szentmisében az egybegyűltek hálát adtak a Gondviselésnek, hogy azóta minden hónap 13.-án összegyűjti övéit - az utóbbi években immár határtalanul. Most is, mint mindig a zarándokok sokasága érkezett a határ mindkét oldaláról: úgy a szűkebb pátria közeli, mint távolabbi helységeiből.

 

A szentmise főcelebránsa, Száraz János, buzita plébános, esperes helyettes volt, akivel együtt misézett: Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát, Tóth István végardói plébános, Takács Dénes, jánoki egyházközségi kormányzó, Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus, Kondás András, selyebi görög katolikus parókus, Dušan Harvilik, szepsi káplán és a helyi esperes plébános – Gábor Bertalan.

 

A kántori szolgálatot és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. A technikai szolgálatot – a komáromi stúdióban Tóth Szilveszter, a templomban Ing. Juhász Jenő, Cehelnik István és Simko Imre, önkéntesek végezték.

 

A lelki találkozó az idén május 13.-án Bernard Bober, kassai érsek-metropolita által megkoronázott Mária-szobor ünnepélyes behozatalával kezdődött. Köztudott, hogy Király Tamás és Kis Virág Glória, szárnyas-oltárt készítettek a templomba, amelyet az érsekfőpásztor jelenlétében Erdő Péter bíboros, Esztergom – budapesti érsek úr áldott meg 2016. május 13.-án.

 

Az életnagyságú Mária-szobor is a két művész alkotása. A Fatimában őrzött Mária-szobor szobor mása. 2 méter magas. Hársfából készült. A Szűzanya aranyszegélyű fehér ruhában van ábrázolva, kezén rózsafüzérrel. Arca szomorú. Nem véletlenül, hiszen Fatima üzenete a megtérést, az evangélium értékrendjéhez való visszatérést sürgeti.

 

A szobrot Pásztor Zoltán, püspöki helynök áldotta meg tavaly október 13.-án, amelyet most is négy férfi kísért be ünnepélyesen és helyezett el a templom szentélyében. Ezt követően a résztvevők elimádkozták a rózsafüzért, és a 15. évfordulóra készült emlékképről azt a Felajánló imát, amelyet Ferenc pápa imádkozott 2013. október 13-án Rómában, a Fatimai kegyszobor előtt. A szentmise szentségimádással, szentségi áldással és köszönetnyilvánítással zárult.

 

100 éve, október 13.-án Fatimában a többezres tömeg látta az ún. „Napcsodát”. A Nap mintegy táncolt Cova de Iria fölött. A látomás sokakat megdöbbentett, de hosszú időbe tellett, amíg a világ érteni kezdte az üzenetet. Fatima titka ugyanis elsősorban nem a háborúkról, nem az atombombáról, nem is a nukleáris fegyverekről szól. Tartalma mélyebb, hitünkre vonatkozik. Ki ne látná? Ha egy földrész - Európa - hitét veszti, az rosszabb, mint egy földrész, egy nemzet fizikai megsemmisülése. Ki nem látná? Európában, országainkban, családjainkban, bennünk és körülöttünk egyre gyengül a Krisztus hirdette hit, értékrend! A kilátástalanságnak ebben a sötétségében azonban pislákol egy kicsi fény – az ígéret: A Szűzanya Szeplőtelen Szíve, győzni fog.

 

15 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk itt Bodollón, nem gondoltunk arra, hogy 15 év múlva épp a Fatimai jelenések 100. évfordulóját fogjuk itt ünnepelni. Köszönjük a Gondviselés eme meglepetését.  

 

Továbbra is imádkozunk, hogy megértsük Fatima üzenetét: igyekeznünk kell minden körülmény közepette hiteles keresztényként élni! Ehhez őszinte bűnbánatot kell tartanunk. A három gyermek-látnok példájára, Isten gyermekeivé kell válnunk, hogy megtapasztalhassuk Isten Országát a térben és az időben, sőt ezen túl is. Ilyen lelkületért könyörgünk, hogy tudjunk bocsánatot kérni és engesztelni, ha nem voltunk ilyenek!

 

Hasonló lelki találkozó volt Bodrog-szentmárián, az ófalui engesztelő kápolnában, ahol a nagyszámú hívek imádságos jelenlétében, Csizmadia István, kanonok, az Egri Bazilika plébánosa vezetésével együttmiséztek és engeszteltek a Bodrogköz papjai is.

 

GB.

 

  

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Fatimai engesztelő imatalálkozó a kassai főegyházmegyében
|
Készítette: romkat.sk
|
close