Ünnepi megemlékezés a népfelkelés 61. évfordulóján

Gábor Bertalan | 23.10.2017

2017. október 23-án a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és diákjai is megemlékeztek a 61 évvel ezelőtti eseményekről. A megemlékezést Nagy István, az iskola igazgatója nyitotta meg. Az ünnepélyes gyertyagyújtást Girizd Lorand, hittanár végezte, majd a 8. A osztály diákjai Fodor-Koleszár Izabella tanárnő vezetésével rövid emlékműsorral kedveskedtek. A megemlékezés imával, ünnepi áldással és a himnusz eléneklésével zárult.

E jeles emléknapon könyörögjünk a mindenható, örök Istenhez. Lélekben boruljunk le alázattal szent Fölsége elé, imádkozzunk népünkért és a harctereken elesett testvéreinkért.

  1. Urunk, Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását: irgalmazz, és adj nekik megnyugvást az örök békesség honában! Hallgass meg Urunk!
  2. Urunk és Istenünk kegyelmedbe ajánljuk őket, ismerd el őket magadénak: ne emlékezz vétkeikre, amelyeket a meggondolatlanság zavarában, vagy a rossz kívánságok hevületében követtek el, örvendeztesd meg mindnyájukat szent színed látásával! Hallgass meg Urunk!
  3. Isteni Megváltónk, Jézus Krisztus, Te mondottad: „Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért.” Akikért most imádkozunk, nem kímélték önmagukat. Életüket áldozták értünk, épségünkért, testi-lelki-szellemi javainkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszthalálod végtelen érdemében! Hallgass meg Urunk!
  4. Urunk, segíts minket, hogy a drága vérrel megszerzett és megvédett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, érte dolgozni soha meg ne szűnjünk! Hallgass meg Urunk!
  5. Urunk, add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés és a hősies áldozathozatal szelleme áradjon mindnyájunkra! Hallgass meg Urunk!
  6. Urunk, óvj meg minket a dicsekvő lelkülettől, mert aki önmagát nagyra tartja, az megaláztatik. Hallgass meg Urunk!

Urunk és Istenünk, teremts bennünk csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában népünkért és nemzetünkért továbbra is mindent megtegyünk. Törvényeid és tanításod szerint élni a te dicsőségedre és embertársaink javára soha meg ne szűnjünk, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Ünnepi megemlékezés a népfelkelés 61. évfordulóján
|
Készítette: romkat.sk
|
close