A Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

Gábor Bertalan | 22.12.2017

 

 

2017. december 22-én délelőtt közös bűnbánatra és eucharisztia ünneplésre gyűlt össze a tantestület vezetésével az iskola diáksága. Az esperesi körzet papjai miután kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, Mons. Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével, Dr. Száraz János buzitai plébános, esperes helyettes, Dr. Juhász Attila, tornai, Fedorka Zsolt, csécsi, Bartko Elek, somodi, Takács Dénes, jánoki plébános és Hornyák Péter, görög katolikus ny. parókus együttmisézésével közösen adtak hálát az eddig kapott kegyelmekért. A főcelebráns elmélkedésében az evangélium alapján arra bátorítva az egybegyűlteket, hogy legyenek hűséges hallgatói és befogadói a kimondott és a megtestesült Igének. 

 

Wass Albert szavait idézve:


                        „Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!


Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”

 

arra bíztatta az egybegyűlteket, hogy nemzedékről – nemzedékre őrizzék és adják tovább a kapott szellemi, lelki és anyagi értékeket.

 

Amint arról már hírt adtunk, néhány évvel ezelőtt a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, minden magyarországi megye és a határon túl élők egy-egy csoportja liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán. Taskó József, a kamara B-A-Z megye, megyei elnöke az idén Pácinban a szepsi esperesi körzetnek 1000.- kg lisztet ajándékozott. Az idén a környék gazdái is bekapcsolódtak az adakozásba. Közel 1000.- kg búzát adakoztak a nemes célra.

 

Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy részét tovább ajándékozza a város és a környék néhány iskolai étkezdéjének, valamint a Szent Erzsébet Idősek Otthonának. A fennmaradó részből Az OLAJOS PÉKSÉG közreműködésével Karácsonyra egy-egy kenyeret süttetett a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény családjai asztalára, valamint az esperesi körzet plébániai templomainak. Ezzel kívánt eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

 

Miután megáldásra kerültek a kenyerek és a jelenlevők, az egybegyűltek azért imádkoztak, hogy Isten bőséges áldása kísérje továbbra is az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot, majd a lelkipásztorok szétosztották a kenyereket a diákoknak és tanároknak.

 

Az intézmény református vallású tanárai és diákjai Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a református egyházközség gyülekezeti termében gyűltek össze gyermek istentiszteletre, amelynek végén átjöttek a katolikus templomba, ahol közösen részesültek az áldásban és kenyéradományban.

 

A szentmise után a diákok hazamentek. A lelki találkozó a papság és a tantestület közös ebédjével ért véget, ezzel is erősítve a megmaradás és az összetartozás szálait. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

Hirek.sk

FOTÓalbum itt

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
A Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása
|
Készítette: romkat.sk
|