Szenteste 2017

Gábor Bertalan | 25.12.2017

 

Karácsony szent titkának ünneplése az idén is a Szent Erzsébet Idősek Otthonában kezdődött, ahol szentmise keretében adtunk hálát múló év kegyelméért, megemlékezve az intézet ez évben elhunyt tagjairól.

 

Amint arról már hírt adtunk, a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szepsi esperesi körzetnek 1000.- kg lisztet ajándékozott. Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy részét tovább ajándékozza az iskolai étkezdéknek: Buzitára, Makrancra, Szepsibe, valamint a Szent Erzsébet Idősek Otthonának és a bodolló – úti romatelep rászorulóinak. Ezzel kívántunk eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

 

A liszt egy részének és a megáldott kenyereknek az átadása a szentmisék után történt. A fényképek most is önmagukért beszélnek.

 

Az éjféli szentmise után híveket a templomtérre a betlehemi eseményekre emlékeztető helyre vonultak, ahol a Dalárda jóvoltából közösen kántáltunk. A megáldott kenyerekből a hívek a bejáratban vehettek, amit az összetartozás jeleként vettek magukhoz és vittek haza szeretteiknek, hogy ez által is mélyüljön egységünk határon innen és határon túl.

 

Külön köszönet a szepsi önkormányzatnak, hogy volt szíves megvásárolni és kiállítani a templomtérre a betlehemet, ami kivitelezésében méltó jele a város szellemi és lelki beállítottságának. 

 

Köszönet és hála, hogy amikor manapság sok helyen a világban eltávolítják a keresztény szimbólumokat, mi ragaszkodva gyökereinkhez, hittel adjuk tudtul a világnak vallási, nemzeti és kulturális hovatartozásunkat.

 

FOTÓalbum

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Szenteste 2017
|
Készítette: romkat.sk
|
close